torsdag 18. juni 2009

Frp tydeligst for og mot homoekteskap

I de liberale kristenkonservative vestligkulturelle ytringsfrihetsforsvarerdelene av norsk politikk pågår det i disse dager en kamp om hvem som er mest homoskeptisk.

Og, ja, det er, for ordens skyld, her om å gjøre å være MEST skeptisk. Jan Harsem i organisasjonen ved navn "Nordisk nettverk for ekteskapet" er helt klar på hvem som er best/verst:

FrP har de mest krystallklare programformuleringene av samtlige partier på dette området, selv om også KrF er tydelige. Dersom FrP får gjennomslag for sine programformuleringer så er det ikke noe igjen av reformen felles ekteskapslov


Slikt vil ikke Dagfinn Høybråten ha noe av og går kraftig til motmæle:

Enhver som kan lese vil forstå at det er stor forskjell på et parti som forplikter seg til å arbeide for en endring av hele ekteskapsreformen tilbake til den lovgivningen vi hadde fram til nyttår, og et parti som bare vil evaluere den nye loven


For ordens skyld: Krf ønsker å omgjøre, Frp ønsker (i alle fall i dag - gudene vet hva de mener i morgen) å kun evaluere.

Om vi skulle nå Litauen-tilstander om de to en dag skulle komme til å regjere sammen?

Tja.

Hva en borgerlig regjering egentlig vil mene her er helt i det blå:


Så her har vi absolutt alle standpunkter. En helgardering internt i Frp (hadde de ikke nettopp et landsmøte der slikt skulle avklares?) og en helgardering hos Bondevikene.

Ikke rart nevnte Jon Harsem hisser seg opp:
Vanebo kan gjerne mene at felles ekteskapslov er kjempebra og ikke må røres, men han er en illojal løs kanon på FrP - dekket når han unnlater å informere om partiets krystallklare vedtak.


Når får vi vite hva partiet egentlig mener? Er det liberalerne eller kristenfolket vi skal høre på?

blog comments powered by Disqus