tirsdag 23. juni 2009

Frp: Rikmannsskattelette nå!

Beregninger er gjennomført:

Tjener du over 3 millioner kroner i året får du i gjennomsnitt 670.000 kroner med Frps forslag.

De som har over 100 millioner kroner i formue får en gjennomsnittlig skattelette på 4,3 millioner kroner.


Hva man kan få for disse 12,7 milliardene? Jo:

kan du legge ny asfalt på nesten hele veinettet i Norge. Eller du kan bygge 200 km ny vei, 150 mil gang- og sykkelvei eller 130 km ny dobbeltsporet jernbane.


Hvorfor ønsker Fremskrittspartiet denne politikken? Jo:

Det er ikke avgjørende for de rike om de mister formueskatten. De er rike fra før av, og vil fortsette å være det. Men hvis vi fjerner denne skatten vil pengene bli igjen i bedriftene og skape nye arbeidsplasser.


Ja det høres jo ok ut, Ulf Erik. Men har dere regnet på hvor mange arbeidsplasser det eventuelt her kan bli snakk om?

Nei, det har vi ikke. Men det er klart at noe vil vokse fram når vi kutter denne skatten.


Ja da det er klart det. Skikkelig klart.
Med Høyre sine småflørtende klaps på baken til Fremskrittspartiet den siste måneden er statsminister Jens Stoltenberg derfor i dag klar på hva han mener valget står om til høsten:

Vi vet hva vi får når disse to partiene går sammen. Det blir en mørkeblå politikk med milliarder i skattelette, mens vi lover å ta vare på fellesskapet. De vil privatisere, mens vi vil styrke fellesskolen. De vil svekke offentlig sektor og arbeidstakernes rettigheter, stikk i strid med den politikken vi fører. Det er store og tydelige forskjeller mellom alternativene.


blog comments powered by Disqus