fredag 8. august 2008

935 måter å lure en venn på

Februar 2001Februar 2003Nå er vår sikkerhet truet og vi trenger venner og allierte til å hjelpe oss, sa USAs ambassadør. - Når en venn du har hatt i lange tider sier nei til å gjøre deg en tjeneste, forandrer vennskapet seg, sa Doyle Ong, som frykter at forholdet mellom de to landene aldri blir det samme igjen.


Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen stiller seg bak ambassadør Ongs kritikk. - Uttalelsene fra den amerikanske ambassadøren er verken trusler eller press, men kun en betimelig presisering av at et nært vennskap vil forvitre og svekkes over tid når den ene part velger å støtte en annen part enn sin egen venn, sier Carl I. Hagen.


Utenriksminister Jan Petersen svarte i Stortingets vandrehall i går slik da han ble spurt om han mener at Sveriges statsminister Göran Persson befinner seg helt på jordet når han slår fast at USAs angrep på Irak uten støtte i FNs sikkerhetsråd er et brudd på folkeretten: «Svaret på det spørsmålet er ja,» sa Petersen.


Problemet er at den svenske statsministerens klare standpunkt gjør det vanskeligere for Petersen å demme opp for konkurrenten Carl I. Hagen, som nå har funnet sin nisje i Irak-debatten som Bush-tilhenger. Fra Stortingets talerstol og i utallige intervjuer hevder Hagen at krigen ikke bryter med folkeretten. I tillegg sier Hagen at Norges manglende støtte til USAs og Storbritannias angrep på Irak og brudd med FNs sikkerhetsråd svekker Norges sikkerhet i framtida. Vi er enige med Kjell Magne Bondevik som svarte på dette med å si at de beste vennene er de som gir uttrykk for sin uenighet, men fortsetter vennskapet. I forholdet mellom nasjoner er det felles interesser som veier tyngst i spørsmål som dette.
Mai 2003

- Viktig at Norge følger USAs politikk overfor Irak

FrPs utenrikspolitiske talsmann Morten Høglund reagerer på at utenriksministeren er mer opptatt av koallisjonsbygging enn handling for å bekjempe diktaturregimet i Irak. Er det noe vi har lært de siste 10-15 år så er det at ettergivenhet og tålmodighet har gitt oss en mer utrygg verden. Det er derfor viktig at vi nå står sammen med USA når de vurderer eventuelle aksjoner mot Irak. Iraks oppbygging av masseødeleggelsesvåpen er en trussel mot hele den demokratiske verden, sier Høglund.November 2006

FrP har ingenting å beklage. Vi støttet invasjonen av Irak for å fjerne diktatoren Saddam Hussein fra makten. Det er vi stolte av. Saddam Hussein var en av verdens siste diktatorer

Januar 2008

I årene mellom 11. september 2001 og invasjonen av Irak i mars 2003 la president George W. Bush og hans nærmeste medarbeidere fram 935 falske påstander om sikkerhetstrusselen Saddam Hussein utgjorde. (...) Feilinformeringen var del av «en nøye organisert kampanje» fra Bush-administrasjonens side som førte USA ut i en krig på falskt grunnlag, mener den amerikanske tankesmia Center for Public Integrity (CPI) etter å ha utført en grundig gjennomgang av taler, intervjuer og offisielle uttalelser fra denne perioden.
blog comments powered by Disqus