tirsdag 20. juli 2010

Dagsavisens rasisme

Dagsavisen modererer sine kommentarer. Det er så man undres over hva avisen ikke slipper gjennom. Her er noen av reaksjonene på Akhtar Chaudhrys kronikk "Trenger flere politikere med minoritetsbakgrunn".

Hvilket århundre er vi egentlig i.

Ået:
"Hvis vi nordmenn bosatte oss i Pakistan og andre muslimske reir og stilte krav til disse lands myndigheter om kirkebygging, bevare vår kultur osv - så ville vi blitt kokt, brent eller steinet."


Finn-Erich Bernstein:
"Hvorfor, jo for du er muslim og hvis du ikke offentlig tar avstand fra islam, stoler jeg ikke et sekund på deg. Dere viser med all tydlighet hvor deres lojalitet ligger hvis det kreves det minste av dere,sist med Tjaik med palistinaskjerf på stortinget talerstol."

Aelita:
"Jeg mener at innvandrere med opprinnelse fra land utenfor Europa bør være utelukket fra all slags politisk makt i Norge - eller får Norge ettervert samme tilstander, kaos, korrupsjon og vanstyre som i land de kommer fra."

Grobian:
"Hinduer,sikher,buddhister,vietnamesere,og andre innvandrere østen/midtøsten er det sjelden problemer med.All jævelskapen kommer fra muslimene.Hvis Chaudry leser dette kan du forklare meg hvorfor? Jeg er imot at du sitter på Stortinget."

Anonym:
"Nei takk til flere muslimer på stortinget eller andre plasser, vi har nok kaos som det er."

Liv:
"Minoriteter er overrepresentert i kommunestyrer. Der gjør de lite av seg, annet enn å arbeide for klanens særinteresser. Islam må forbys, og all støtte til ulike muslimske foreninger og såkalte integrasjonstiltak må stoppes. Vi bruker mer enn 5 milliarder årlig på integrering- likevel klages det over mangel på representasjon.
Chaudry kan selv forsøke å lære seg bedre norsk. Det er pinlig at han sitter på Stortinget."

Arne Hofgaard:
"Det synes for meg ganske tåpelig å påstå at folk fra tilbakestående u-land som f.eks. Pakistan skal ha noen erfaringer som kan tilføre Norge noe positivt, og jeg kan ikke se at fremmedkulturelle personer fra minoriteter i Norge kan gi fra annen lærdom og erfaring de måtte ha fått gjennom tid som innvandrere til landet."

Bjørn Lorentzen:
"Antall mennesker i Norge med fremmed-etnisk bakgrunn er i sterk utvikling henimot 20 prosent. Med dette truende perspektiv , er det på høy overtid å samle oss i konsensus om å sikre klart "ur-norsk" majoritetsgrep på samfunns-styringen. Selvfølgelig skal innvandrer-befolkningen i rimelig utstrekning komme til orde, men ikke i en grad som med tid og stunder kan undergrave vår egen styring av landets utviklingsretning. Her må utvises den største varsomhet!"

Jan:
"Hvorfor skal muhammedanere ha innflydelse og politisk makt i Norge? Hvis jeg f. eks. reiste til Pakistan eller Tyrkia, ville jeg blitt returnert/utvist øyeblikkelig hvis jeg forlangte noe av det muhammedanerne forlanger i Norge. Muhammedanerne vil jo helst at alle utlendinger- disse vantro hunder- skal ut av deres land. Helt enig med dem hvis det samme gjelder omvendt at alle muslimer forsvinner fra Norge og Vesten."


Astrid:
"Piezo; Jeg forstår fortsatt ikke ditt grunnlag for å påstå at Chadry er ansvarlig for drosjesvindelsaken pga sitt etniske opphav. Som alle religioner er kristendommen omformet seg gjennoom årenes løp men det finnes fortsatt svært bibel tro mennesker som forfekter at kvinner skal tie i forsamlinger, og sågar mennesker som dreper med bibelen i hånd. På samme måte har også muslimsk tro omformet seg og er fortsatt under omforming. Det er mange måter å være muslim på."

Nusse:
"Astrid : Du er en muslimsk provokatør, og kommer alltid dragende med "brunbeising" og "rasisme" i alle debatter, for å avspore disse. Hvis alle mente som deg, ville vi hatt sharialover i dette landet ! Det skulle vært hyggelig!"
blog comments powered by Disqus