torsdag 15. juli 2010

Anbefalt: Sykefravær og "Nye Norge"

Ali Esbati undrer på hvorfor den voldsomme interessen for sykefravær plutselig er forsvunnet nå når tall viser at fraværet går drastisk ned.

"Venstresiden og arbeiderbevegelsen må stikke hull på mytene, men også være nøye med å forsvare grunnleggende verdier i velferdsordningene aktivt mot enøyd økonomisme. Skal vi ha en bekymret debatt om «endrede holdninger» – burde den heller handle om sosiale eliters syn på solidariske velferdsordninger. Der trengs det en kraftig skjerping."

Iver Aastebøl poengterer at "Nye Norge"-serien til VG skygger for viktigere ting - sementering av klasseskiller gjennom enda mer til de mest bemidlede og enda mindre til de som har minst.

"Disse forandringene glir stille gjennom mediene. Selv ikke der innvandrere og klasseskiller krysser hverandre, øker lydnivået. Vi hører ofte om undertrykkingen innvandrere utsettes for fra egen religion eller kultur, men lite om undertrykkingen fra arbeidsmarkedet. Innvandrere er overrepresentert blant arbeidsløse, og om de får seg jobb, er den stort sett dårlig betalt: I det norske arbeidsmarkedet er det utelukkende ansatte med utenlandsk bakgrunn som tjener så lite at de selv med full jobb ender under fattigdomsgrensa."

Med dette anbefalt.
blog comments powered by Disqus