fredag 9. juli 2010

Subben må arbeide! Men ikke akkurat her!

NHO er ikke interessert i annet enn superarbeiderne:

"Det vi trenger, er stadig flere som tar stadig mer utdanning, og som er i stand til å møte hyppige endringer i jobbinnhold og kompetansekrav: Vi trenger høykompetent arbeidskraft."

Dette kolliderer dog med den samme høyresidas rop om at folk må se til å komme seg i jobb og arbeide mer, hardere og lengre for vesentlig lavere lønn.

"Krava frå EU og IMF andsynes Hellas kjenner vi: Pensjonsalderen skal aukast til 65, skattane må dramatisk opp, og løningane kraftig ned. Berre eitt av krava gjev meining slik stoda er no: auka pensjonsalder, som burde ha vore auka til sytti i heile EU. For som vi òg veit: Auka pensjonsalder gjev både auka arbeidsdeltaking, auka konsum og auka skatteinngang."
"Når ESB har fått rydda opp i det verste rotet, må euroen av­­viklast. Så må europearane byrja å arbeida att, lenge, og til mykje dårlegare løn."

Når næringslivet ikke er interesserte i arbeidskraften til en stor del av befolkningen fordi denne ikke anses å være "høykompetent nok" - hva da?

blog comments powered by Disqus