torsdag 14. januar 2010

Trafikkhalveringsprøveperiode i Bergen

Om fire timer inntreffer den mest dramatiske, politisk ønskede, personbilreduksjonen i noen norsk by noensinne. For å desperat forsøke å gjøre noe med Europas dårligste luft nekter Bergens makthavende politikere fra og med i natt halvparten av byens bilister å kjøre personbil til, fra og i bykjernen.

"Fra og med midnatt innføres det partall- og oddetallskjøring innenfor den ytre bomringen. Det er hvilket tall bilskiltet ditt slutter på som bestemmer når du kan kjøre. Har du oddetall (1,3,5,7,9) kjører du på datoer som slutter på disse tallene. Har du partall (0,2,4,6,8) kan du kjøre på datoer som slutter på disse tallene."


I tillegg stenger kommunen halvparten av de garasjeplassene som byen selv eier - og prøveprosjektet med gratisbusser utvides til tre uker.

Man må undres om hvordan bergenserne stiller seg til tiltaket i etterkant.

Da Stockholmsborgerne fikk se den voldsomt positive effekten av å innføre rushtidsavgift/køprising nektet de å vende tilbake til gamle forhold med proppfulle veier og kollektivtrafikk som, derfor, aldri klarte å holde rutetidene der heller.

I Oslo nekter byens politikere fra den blå og mørkeblå side å gjøre noe som helst som reduserer biltrafikken. Tvert i mot oppfordrer samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp) folk om å IKKE benytte seg av kollektivtrafikk.

Merkelig nok er de i vanligvis så næringslivsvennlige partiene svært lite lydhøre for selv næringslivets behov i denne saken.


Næringslivet har etter hvert begynt å kjempe for køprising. Nærings- og arbeidsgiverorganisasjon HSH ser at dette vil kunne bedre framkommeligheten på vegene. Og argumentet fra enkelte om at dette kun er et triks for at de rike skal få vegen for seg selv, stemmer ikke. Analyser fra Stockholm viser at det er de høytlønnede som betaler mest i avgift siden det er denne gruppen som bruker mest bil inn til sentrum i rushtiden. Men det er også i denne gruppen at flest har valgt å sette bilen hjemme. Og når pengene brukes til å styrke kollektivtransporten kommer det i betydelig grad gruppen med lavere inntekter til gode.Næringslivet og folk flest hånd i hånd - men dessverre bryr ikke de blå seg om det i det hele tatt. Der snakker man om at man ønsker å bruke gulrot og ikke pisk. Vel, erfaringen fra Bergen er at gulrot ikke fungerer og ikke kan fungere: tiltaket med gratisbusser hadde i praksi NULL effekt på trafikken:


"Nedgangen i antall biler som passerte bomringen, var ifølge Bergens Tidende på om lag 650 biler – eller i underkant av 2,7 prosent – sammenlignet med dagen før."


Men med det dramatiske tiltaket i natt så kan man kanskje håpe på en Bergens-effekt i Oslo?

Men må virkelig også Oslo-luften bli direkte helsefarlig for at de styrende i hovedstaden skal våkne opp?

blog comments powered by Disqus