søndag 31. januar 2010

Sjuk debatt

Hallvard Bakke med flere gullkorn i et nylig innlegg om sykelønn: Sjuk debatt

"En realistisk besparelse er derfor kanskje 10 milliarder kroner årlig, hvis sjukefraværet ble redusert med 20 prosent på permanent basis. Det tilsvarer 0,5 prosent av nasjonalproduktet i Fastlands-Norge i 2010."


"Å hevde at velferdsstaten ikke er bæredyktig hvis vi produserer 99,5 prosent og ikke 100 prosent, slik KS påstår, blir et ganske drøyt stykke."


"De siste ti årene har produksjonen i Fastlands-Norge økt med omkring 30 prosent. Det betyr at selv uten olje og gass, produserer vi mer i i dag enn i 2000 medregnet olje og gass. Vi hadde en velfungerende velferdsstat den gang også."


"De samlede årlige offentlige utgifter til sjukelønn utgjør nøyaktig det Finansdepartementet tror det private forbruket vil øke med i 2010."


"At velferdsstaten skulle være truet av sjukelønnen selv om petroleumsinntektene i fremtiden blir lavere, er derfor noe regelrett tøv."


"Da full lønn under sjukdom ble innført i 1978, var det for å ta bort den store urimelighet som lå i at store grupper allerede hadde en slik ordning, i hovedsak de med høyere lønn og mindre fysisk anstrengende arbeid. Tetzschner vil nå gjeninnføre denne urettferdigheten. Det er kanskje god høyrepolitikk, men det vil gjenopprette klasseskiller og skape større ulikheter."blog comments powered by Disqus