onsdag 30. januar 2013

NTNU-sertifisert, ikkje-ideologisk barneoppdraging

Ein av dei mest sentrale hjernevaskarane, amanuensis ved NTNU Leif Edward Ottesen Kennair, postulerte følgande i etterkant av programserien Hjernevask :
"Foreldre former ikke barn."
...og la vidare til:
"Dermed er alle teorier fra personlighetspsykologien i større eller mindre grad feil (alle de avledede sosialiseringsteoriene fra samfunnsvitenskapene likeså, selvsagt)."
Den same Kennair var óg sentral i debatten rundt utvidelse av pappapermisjonen eit par år tidlegare (mars 2008). Her var han skeptisk til at far skulle tilbringe meir tid med barnet på bekostning av mor:
"Psykologisk sett forventer barnet et gitt miljø. Om det får noe annet, kan det få skader eller gi endringer i måten det er på."
Så her står vi då med barneoppdragelsesfasiten frå NTNU: foreldre formar ikkje sine born. Samt at foreldre formar sine born i så stor grad at vi må passe oss for å gjere endringar i måten vi oppdrar dei på. Kennair avsluttar:
"Alle forslag og påstander i dagens debatt er basert på ideologi, og i svært liten grad på kunnskap."
Ein annan amanuensis ved NTNU, Turid Suzanne Berg-Nielsen, er i desse dagar ute i same ærend som i 2008 : at det nok er mor som er best omsorgsperson. Fordi far sannsynlegvis kan vere oppteken med å snekre garasje og at ungane nok blir stressa av å bytte omsorgsperson heile tida.

Berg-Nielsen avsluttar og med ei åtvaring:

"Vi vet langt mer i dag enn man gjorde da en del politiske og feministiske ideologier ble dannet i forrige århundre".
blog comments powered by Disqus