mandag 21. januar 2013

Om partiet Høgre sitt oppgjer med Frp-rasismen

Tidsskriftet Minerva sin redaktør Nils August Andresen oppsummerer i dag partiet Høgres heroiske kamp mot partiet Fremskrittspartiets mange innvandrarkrumspring dei siste år. Som for eksempel Siv Jensens "snikislamisering"-skremmebilete.

Andresen:

"Jeg er uenig i at SV engasjerer seg mer mot rasisme enn Høyre. Vil minne om et par ting: Kamp mot rasisme sto sentralt for "Jern-Erna" som kommunalminister. Mange av de hardeste oppgjørene med FrP (f.eks. "snikislamisering) kom fra Høyre, da ved PK Foss. Etter Disney-land kom første tilsvar fra Røe Isaksen. Støres mer taffate kom to dager senere. Tausere fra SV."

Så då er det slått fast: regjeringa Jensen/Solberg vil bekjempe snikislamisering.

Eventuelt bekjempe folk som latar som at det fins noko som heiter snikislamisering.

blog comments powered by Disqus