tirsdag 9. mars 2010

Siste! Hege Storhaug refusert av VG

Lederen i "Human Rights Service", Hege Storhaug, har forfattet et såpass koko innlegg at selv VG har refusert det. Men heldigvis for henne og nasjonen så har hun en statsfinansiert hjemmeside hun kan legge ut innlegget på.

Storhaug har denne gang satt på Wagner-plata og kjører opp volumet til maks.


"En demokratisk orden kan aldri erstatte folks behov for et fellesskap, folks behov for å være en del av en folkelig kulturnasjon. Den nasjonale kulturen, med dens folkesanger, tradisjonelle og hellige merkedager, flagget og nasjonalsangen, er noe helt annet enn en generell grunnlov basert på likehetsidealer. En tekst kan ikke erstatte fellesskapsfølelse, som handler om det nære, om tradisjoner, om det håndgripelige, om noe så selvfølgelig som et felles språk og en tilhørighet til fedrelandet."

"Hovedmålet for vårt arbeid og kamp har gjennom alle år, helt fra vår bevegelses begynnelse vært å berge det norske folk gjennom den store verdenskrise og å hevde Norges frihet og det norske folks nasjonale selvstendighet. Ved våre motstanderes lettsindige og ryggesløse spill med det norske folks skjebne gikk Norges frihet og selvstendighet tapt, ja hele det norske folks nasjonale eksistens ble satt i den største fare. Vår harde oppgave ble det å redde hva reddes kunde og å gjenvinne fedrelandets frihet og selvstendighet, det hovedspørsmål som beveger oss alle.""Våre frie samfunn er et historisk resultat av et tillitsbasert folkelig fellesskap, en felles kultur, der også kristendommen har spilt en sentral rolle. Vi hadde ikke fått grunnlovserklæringen på Eidsvoll med et Norge oppsplittet langs kulturelle og religiøse skillelinjer. Det var felles kultur og religion som gjorde at vi kunne enes om en felles tekst landet skulle bygges på. Det er ikke teoretiske og abstrakte likhetsidealer eller internasjonale konvensjoner som får folk til å stå skulder ved skulder og yte til fellesskapet."


"Dette er Lokes fryktelige avkom, Midgardsormen og Fenrisulven. Det er en misforståelse å tro at det kan foregå en langsom utjevning, - bare av den grunn at jødene ikke vil assimileres, og når man forkynte at den franske revolusjons slagord om frihet, likhet og brorskap vilde bringe jødesporsmålet ut av verden, har utviklingen vist nøyaktig det motsatte. Denne 150-årige "utjevningsprosess", hvor jødene overalt fikk like borgerrettigheter med landets egne innbyggere, har nettopp gitt jøden alle våpen i hånden og ført til kaos og et fryktelig sammenbrudd av den gamle verden. Den eneste mulige løsning er at de forlater Europa og drar til et annet område, - helst en øy. I dette spørsmål er ikke tale om noe kompromiss."Mulig jeg blandet inn NS-stoff litt sånn hist og her i Storhaug-sitatene, men det var jo den statsstøttede organisasjonen som begynte.

blog comments powered by Disqus