søndag 21. mars 2010

Carl Ivar raser mot egen sykehusreform

Carl Ivars pensjonisttilværelse varte bare noen måneder - nå skal han bli Oslo-ordfører og pressen stiller villig opp med sine mikronfoner.

Det første Carl Ivar velger som kampsak er nedleggelsen av Aker Sykehus. Partiet står svakere i Oslo enn de fleste andre steder - og hjemmesitterne på Oslos østkant kan tenkes å bli mobilisert opp av sine lenestoler om nedleggelsen av lokalsykehuset stoppes.

Som et ledd i sykehusreformen fra forrige tiår så eies nå alle sykehus av staten, og styrt av profesjonelle styrer.

Venstresiden kjempet mot denne reformen:

"Det dreier seg om vi skal gjennomføre et fundamentalt systemskifte - fra et politisk forvaltningsstyre med pasienten som uegennyttig mål - til et bedriftsøkonomisk markedsstyre med pasienten som et middel for økonomisk inntjening. Dersom forslaget blir presset gjennom i Stortinget etter en høringsfrist på knappe 6 uker, vil det være den største avdemokratiseringen i Norge i fredstid."


Mens Frp og Høyre var jublende for. Daværende Frp-talsmann John Alvheim:

"Dette er bortimot en blåkopi av Frps politikk. I store trekk kunne jeg ha skrevet dette selv."


Men høyresida var ikke helt fornøyde:

"Både Høegh og Alvheim har innvendinger mot flere av de konkrete forslagene i sykehusreformen. De synes begge at det blant annet legges opp til for sterk styring av driften ved det enkelte sykehus"


Enda mer Alvheim og Frp:

"Forslaget er departementets svar på kritikken fra en rekke høringsinstanser om manglende (lokal)politisk demokratisk styring og forankring i forslaget. Men Fremskrittspartiets helse- og sosialpolitiske talsmann, John Alvheim, var raskt ute og uttalte til NTB 6.april at "dette (regionale sykehusråd) er helt unødvendig og byråkratiserende, og blir ikke noe annet enn supperåd.""


Nå i 2010 raser det samme partiet mot konsekvensene. Carl Ivar om det profesjonelle styrets vedtak om å legge ned Aker Sykehus:

"Disse byråkratene som gjør dette, må jo være klin gærne"


Man må jo vel spørre seg om ikke politikerne som har overlatt styringen til økonomer og byråkrater er enda gærnere.

Fra Fremskrittspartiets 1997-program:

"Fremskrittspartiet vil at samtlige offentlige sykehus omgjøres til stiftelser eller aksjeselskap med egne driftsstyrer, og drives etter resultat og målstyringsprinsipper."


Og nå ønsker altså gærningsjefen bli ordfører.

blog comments powered by Disqus