torsdag 4. mars 2010

Klimakepsis uten betydning

Klimaskeptikerne har hatt det alt for lett.

Utgangspunktet er at alle er enige om at klimaet endrer seg.

For det ER alle enige om.

Alle er OGSÅ enige om at forskere skal forske. Og ikke bedrive politikk.

Så da holder vi dem utenfor. De som gjenstår - for eksempel alle politikere og synsere - burde svare på følgende to spørsmål:

  • På en skala fra 1 til 10: hvor bevist mener du det er at klimaendringene vi observerer er menneskeskapte?
  • På en skala fra 1 til 10: hvor viktig mener du det er at verden forsøker å gjøre noe med klimaendringene?

Ikke minst burde klimaskeptikere - især forskningsredaktører - si noe om hvor mye mer eller mindre klimaskepsisen deres er blitt når nye forskningsresultater eller annet bringes til torgs.

Klimaskeptikere har alt for lenge sluppet unna med "jammen, det er tvil". Ja det er tvil. Det vil alltid være tvil. Tvil er ikke noe argument. Man må formulere hvor stor tvilen er. Og så vurdere om tvilen er stor nok til å la være å gjøre noe som helst.

På en skala fra 1 til 10 er sannsynligheten for at mitt hus brenner ned eller utsettes for ran 1.

På en skala fra 1 til 10 i hvor viktig jeg mener det er å ha innboforsikring så er svaret 10.

Når det gjelder klimaet ligger jeg p.t på hhv 8 og 10.

Al Gore virker å notere seg for hhv 10 og 10.

blog comments powered by Disqus