tirsdag 30. mars 2010

Almåsvold Mo melder seg ut av Frp

Siv Jensens høyre hånd og stabssjef Geir Almåsvold Mo sin kone Kjersti Almåsvold Mo melder seg ut av Fremskrittspartiet. I et brev til partiledelsen "stiller hun spørsmål ved om det er samsvar mellom partiets ideologiske fundament og den måten representantene opptrer både mot hverandre og mot andre partier på."

"Hvis det er noe jeg har misforstått, ønsker jeg en avklaring i minnelighet nå, før det oppstår episoder som kan være lite tjenlig for begge parter"

Fru Almåsvold Mo benekter at denne offentlige kritikken har noe å gjøre med at hun og hennes mann er separert.

"Nei det er overholdet ikke et personlig oppgjør mellom eksmannen min og meg. Dette er en debatt om ideologi og om liv og lære"

I en Twitter-melding 6.mars skriver hun:

"Noen tidl. partikollegaer forsøker å eliminere evn skader min utmelding har eller vil forårsake - løgn ingen hindring"

Ellers: I landets femte største kommune Bærum meldte minst 10 Frp'ere - inkludert flere kommunestyremedlemmer - seg nylig ut av partiet fordi partikulturen i følge disse minnet om Hitler-Tyskland. og lederen i Akershus Frp er foreslått ekskludert på grunn av svertekampanje mot en potensiell etterfølger.

blog comments powered by Disqus