lørdag 20. mars 2010

Norsk student fengsles for sine ytringer i Norge?

Nordmannen Mohyeldeen Mohammad, som studerer teologi i Saudi-Arabia, har blitt fratatt sitt pass etter at det saudiarabiske politivesen fikk vite om at han på norsk jord har ytret ting som i følge saudi-arabisk styre og stell aldeles ikke er politisk korrekt.

Mohammad er utvist fra skolen han studerte på, fratatt sitt pass og er nektet utreise fra landet. Og hans videre skjebne er uviss. På grunn av ytringer ytret på norsk jord.

Hovedpersonen selv håper nå at norsk politi ikke bistår sine saudi-arabiske kolleger med å oversende "bevismaterialet" : ytringene.

Nasjonen Norge sine mange ytringsforkjempere med Per Edgar "retten til å krenke er ukrenkelig" Kokkvold i spissen har foreløpig ikke uttalt seg i saken.

Men støtten blir nok stor og tung bare de får tenkt seg litt mer om.

De vil naturligvis nekte å godta at norske studenter utvises og i verste fall fengsles på grunn av ytringer. På norsk jord!


Fra Mørkeloftets ikke-på-greip-hengende dekning av saken:

"Mohyeldeen Mohammad har vært fremstilt som noe av en freak av norske medier. Men han er altså ikke alene. Tilsynelatende velintegrerte bystyrerepresentanter for Arbeiderpartiet kan bli så religiøse at de begynner på religiøse studier i Saudi-Arabia. Gåten ligger nærmere enn vi liker å tro, og den er stor."


At Mohammad ble utvist av universitet var vel ikke akkurat det som skulle til for å underbygge loftets verdensanskuelse, nei. Til og med freakere enn de verste freakene på freake-universitetet i freake-land!

Man undres forøvrig over om noe norsk universitet hadde fått lov til å ha baller nok til å utvise personer med problematiske politiske holdninger.

blog comments powered by Disqus