søndag 5. desember 2010

Villedende veiledning i privatisering

NHO Service har i høst kjørt en kampanje for privatisering av kommunale funksjoner og funnet velvillige Frp- og Høyrefolk landet rundt til å framføre organisasjonens budskap.

Dag Enkelberg, direktør for næringspolitikk i NHO Service:

"Dette er nøytrale tall, hentet fra kommunene selv og Statistisk sentralbyrå."

Den kritiske presse / fjerde statsmakt har vært alt annet enn kritisk og videreformidlet denne koalisjonens glade budskap uten spesielle innsigelser. For eksempel:

10.september - Fredrikstad, Fredrikstads Blad: "Kan spare 100.000 pr plass"
24.september - Moss, Moss Avis: "26 mill. å spare på privatisering"
4.oktober - Bergen, Bergens Tidende: 700 millioner å hente i Bergen (pdf)
19.oktober - Bamble, Langesunds Blad: "Knusende NHO-rapport"

Problemet er at rapporten som danner basis for argumentasjonen aldeles ikke holder mål.

Det gikk én dag fra Fagforbundet tok saken til NHO Service sin adm.dir Petter Furulund i et leserinnlegg i Klassekampen vedgikk at rapporten ikke kunne brukes slik den ble brukt og ba om fred.

Furulund omtalte analysene sine som "korte", at de galdt "utvalgte kommuner", at de aldri var ment å være "noen fullverdig analyse" og var basert på informasjon "beheftet med svakheter". Furulund var endog klar på at de gjennom rapporten "påpekte forbedringspotensialet" (!) i slike rapporter.

Av en eller annen grunn har ikke Høyre og Frp-politikere fått med seg NHO Service-rappporten sine mange svakheter. Tvert i mot.

Fredrik Punsvik (Høyre):
"Med konkurranseutsetting av helse, omsorg og renhold ville vi komme et langt stykke på vei. 26 millioner er veldig mye penger."

Liv Røssland (Frp):
"Dette viser at de som har tvilt på at det er penger å hente på konkurranseutsetting."

Bård Hoksrud (Frp):
"Jeg tar naturligvis rapporten med meg og presser videre på å få konkurranseutsatt slike tjenester i kommunen."

Høyres to stortingsrepresentanter Jan Tore Sanner og Torbjørn Røe Isaksen undret 28.november på hvem på høyresiden som drømmer om å privatisere.

Pussig spørsmål.

Enda pussigere er det at høyresiden ønsker å fjerne skattefradraget for fagforeningskontigent. Ikke minst høyresiden ser jo ut til å være helt avhengig av korrigerende informasjon fra ja nettopp fagforeninger for å kunne fatte gode beslutninger.

Om det er det man ønsker, da.

blog comments powered by Disqus