søndag 5. desember 2010

TV2 tok parti for de borgerlige

I en undersøkelse utført av BI så kommer de fram til at TV2 var mer negative i sine spørsmål til rødgrønne politikere enn de borgerlige under utspørringene før stortingsvalget i 2005.

"We also found, contrary to expectation, a bias in TV2 moderator treatment of parties between center/right and center/left, the government party politicians receiving better treatment than the center/left opposition party representatives."

Forskerne bekrefter også Carl I. Hagens påstand om at TV2 foretrekker Høyre foran Frp. Carl Ivar:

"TV 2 er og alltid har vært en Høyre-kanal, og at programleder Oddvar Stenstrøm i Holmgang er en "Høyre-yppersteprest"."

Pussig nok har forskere, forskningsjournalister, medier og valganalyserende valganalytikere problemer med å få ut dette budskapet.

Og fokuserer i stedet på at NRK i følge forskerne også var partiske.

Og det er jo pussig.

At forskerne går utover sin forskning og forsøker å framstille det som om denne påståtte manglende nøytraliteten var nok til å sikre rødgrønn seier er en pussighet også det.

Hele rapporten er tilgjengelig her.

blog comments powered by Disqus