tirsdag 26. oktober 2010

De totalitæres ordførerkandidat

Ordførerkandidat for partiet Fremskrittspartiet i Oslo, Carl Ivar Hagen, med klar tale i sin nye bok.

"Så lenge de helt eller delvis lever på støtte fra staten, skal de ikke ha lov til å flytte fritt."

Folk på trygd er altså ikke gode nok borgere til å kunne ha bevegelsesfrihet.

Hagen ønsker seg også tilbake til 30-tallets asylpolitikk. Da norske politikere var vesentlig strammere i klypa med flyktninger.

"Hagen mener det er alt for lett i Norge å være gavmild med skattebetalernes penger. Han vil ha et system der myndighetene bare er ansvarlig for den formelle behandlingen av søknaden, mens oppholdet dekkes gjennom frivillige gaver."

Resultatet av denne endrede politikken er åpenbar. Også i følge Hagen:

"Et slikt system, som er basert på frivillighet, ville trolig raskt stoppe tilstrømningen av asylsøkere til Norge."

Stoppe tilstrømmingen av jødiske flyktninger fra nazi-Tyskland klarte også de norske styrende 30-tallet. Hvor mange flere som kan ende opp med å bli drept av en slik politikk denne gang bør kanskje journalister spørre ordførerkandidat Hagen om.

Skal folk som flykter fra kjønnslemlestelse, forfølgelse og tortur kunne ende opp med å dra tilbake til denne behandlingen fordi verdens rikeste land ikke har råd til å brødfø dem mens asylsøknaden behandles?

I 1934 anmodet FNs forløper Folkeforbundet Norge om å ta i mot 100 tyske flyktninger. Fra saksbehandlingen:

"(s)elvom vi nemlig aldri så gjerne vil søke å hjelpe disse flyktninger, er vi dog oss selv nærmest. Skulde vi forsømme å ta dette i betragning, vilde det alene føre til at de flyktninger som måtte få komme hit, og som formentlig alle er jøder, vilde bli uglesett. En slik situasjon er ingen, og aller minst flyktningene selv, tjent med."

Hundretusener av jøder var på flukt på 30-tallet.

Norge tok i årene fram mot krigsutbruddet i 1940 i mot - totalt - 400 av dem.

blog comments powered by Disqus