fredag 22. oktober 2010

NRK med Årets regnefeil

NRK hadde i forbindelse med skattelistepubliseringen onsdag store oppslag om at kvinners ligningsinntekt var gått ned fra 63 prosent av menns i 2006 til 52 prosent i 2009. Sannheten var motstatt og åpenbarte seg dagen etter: NRK innrømte at de hadde regnet feil.

Det korrekte er at forskjellen mellom kvinner og menn hadde blitt redusert i perioden: fra "rett i overkant av" 60 prosent i 2006 til 66,23 prosent i 2009.

At verden ikke var slik NRK påstod måtte det en statsråd til for å ordne opp i:
"Jeg ba NRK tenke seg om før de brukte disse tallene, for det var temmelig åpenbart at noe ikke stemte. Ingenting i samfunnsutviklingen de siste årene skulle tilsi et slikt fall. At de i tillegg ville bruke kvinners andel av nettoinntekten som mål på likelønn gjorde ikke saken bedre. Likelønn handler om hvorvidt folk får lik timelønn for arbeid av lik verdi. I skattelistene tas alle typer inntekt med, og det korrigeres heller ikke for kvinners og menns ulike samlede arbeidstid."

Burde ikke mediene selv finne ut av slikt? Være sin egen vakbikkje?


Opprinnelig artikkel:


Menn drar fra i lønnskampen

Likelønnskampen har vært nær virkningsløs fra 2003 til i dag. – Ingen løsning i sikte, sier ordfører i verstingkommune.

Regjeringspartiet SV har gjort likelønn til én av sine hovedsaker. På egne hjemmesider skriver partiet blant annet følgende:

«Kampen for likelønn er den viktigste frigjøringskampen for kvinner i Norge (...) SV mener at omfattende og radikale grep må tas for å oppnå likelønn. Vi må erkjenne at sentrale samfunnsinteresser står på spill dersom vi som samfunn ikke tar disse grepene. Skal vi oppnå likelønn, må det satses på mange fronter, og det må tas modige og radikale beslutninger.»

De modige og radikale beslutningene har imidlertid ikke vist seg i kvinnenes lønningsposer.

Fra dårlig til verre

Tallene i skattelistene viser at likelønnskampen går feil vei. Ifølge tallene fra Skatteetaten øker gapet i nettoinntekt og formue mellom kvinner og menn.

NRK har trukket ut den lignede inntekten for gjennomsnittsinntekt og -formue for menn og kvinner i 2006 og i 2009. Det er dyster lesning for likelønnskjemperne.

Tallene viser at gjennomsnittskvinnens nettoinntekt lå på beskjedne 63 prosent av mannens nettoinntekt i 2006. Tilsvarende tall for ligningsformuen er 67 prosent.

Så har det blitt verre.

Da Skatteetaten friga skattetallene for 2009 viste det seg at gapet mellom menn og kvinner har blitt enda verre. Ifølge de nye tallene hadde kvinner i Norge en nettoinntekt som lå på 52 prosent av mannens nettoinntekt. Ligningsformuen har hatt lignende utvikling. Her viser statistikken at kvinner bare disponerer tilsvarende 54 prosent av det den gjennomsnittlige mannen kunne bokføre i ligningsattesten.Ny/oppdatert artikkel:


Kvinnen tjener 2/3 av mannen

Tallene i årets skattelister viser at det er et stykke igjen før likelønnskampen er i havn. Gjennomsnittsinntekten til kvinner er nemlig 66,23 prosent av mannens.

Ifølge tallene fra Skatteetaten ligger gjennomsnittsinntekten til kvinner i Norge på 66,23 prosent av mannens.

NRK har trukket ut den lignede inntekten for gjennomsnittsinntekt for menn og kvinner i 2006 og i 2009 i alle norske kommuner. Da tallene ble omtalt onsdag, meldte NRK at inntektsgapet mellom menn og kvinner hadde økt. Denne påstanden skyldes en regnefeil fra NRKs side og er ikke riktig. NRK beklager dette.

Tallene viser tvert imot at gjennomsnittskvinnens nettoinntekt har gått fra rett i overkant av 60 prosent av mannens nettoinntekt i 2006 - til 66,23 prosent i 2009. Det betyr at kvinner har en nettoinntekt som ligger på rundt to tredeler av menn.


blog comments powered by Disqus