lørdag 13. november 2010

Empatikonkurranse: Pelsdyr vs Fisk

Nettavisens redaktør ønsker å legge ned en hel næring fordi man i en kontroll fant at 0,1 prosent - 13 av totalt 13.500 dyr - hadde sår og skader.

I en annen næring så blir det på et år samlet opp og destruert 40.000 tonn døde dyr. Disse 40.000 tonnene med dyr har blitt tatt livet av fordi de har vært syke eller så har de dødd for egen maskin av enten sykdom eller vanskjøtsel.

Hvor mye er 40.000 tonn?

Totalt i norske elver og vassdrag drar landets hobbyfiskere på land 370 tonn fisk per år.

Hundre ganger mer fisk enn det som fiskes på hobbybasis dør altså i fangenskap. På grunn av sykdom eller vanskjøtsel.

Om redaktører kommer til å hisse seg opp over eventuelle sår eller skader på 13 individer av denne haugen på 40.000.000 kilo? Neppe.
Hvorfor? Fisken kjenner jo smerte den også. Og er, som levende vesen, beskyttet av samme regelverk.

Ser fisken rett og slett for lite sympatisk ut?

Har han for lite mimikk, eller for lite av den typen mimikk som vi mennesker er i stand til å fange opp?Hvilke av disse to bryr DU deg mest om?

Lett å ønske et forbud mot norsk pelsdyrnæring når man ikke er en del av pelsdyrnæringen eller bruker pels. Men hva med et forbud mot salg av pels? Eller oppdrettsfisk? Eller ethvert produkt som kan tenkes å komme fra en næring der mennesker eller dyr lider.

Noe sier meg at interessen for å forby norsk pelsdyrnæring handler mer om misnøye med den norske bondestand og Senterpartiet enn empati for dyr.123.703 dyr døde under transport til slakteriet i 2009


blog comments powered by Disqus