lørdag 13. november 2010

Frps utstillingsvindu Irland nær konkurs

Irland er i disse dager bortimot konkurs. Frp ber oss se til nettopp Irland for hvordan vi bør styre oss økonomisk.

Eindomsprisene i Irland har rast 35 prosent. Og tapene er for store til at bankene selv klarer å håndtere dem. Staten må inn og balansere. Men er Irland i stand til å balansere? Neppe. I og med at de har følgt alltid rådende høyrepolitikk å kutte i statens inntekter. Irlands nå-status:

"Statens evne til å betjene gjeld avhenger også av skatteinngangen. Den faller ettersom Irlands BNP er sterkt nedadgående. Irland har vist negativ vekst i ni av ti av de siste kvartalene. Dessuten står utenlandske selskaper for en stor andel av Irlands verdiskapning. Ettersom utenlandske selskaper betaler en svært lav skatt på resultat, har den irske statskassen begrenset glede av at for eksempel Google opererer sitt Europa-kontor fra Dublin."

Gjermund Hagesæter ba i 2005 det norske folk om å se til nettopp Irland under den vellåtende overskriften "Mindre skatt - mer velferd!!":

"Lavere skatt og bedre rammevilkår for norske bedrifter vil selvfølgelig øke konkurranseevnen og dermed gi flere arbeidsplasser. Skatte- og avgiftslettelser sikrer dermed at "kaken" som skal fordeles blir større. Irland er et illustrerende eksempel på et land der skattelette har gitt slike positive ringvirkninger."
"Det er i dag bred enighet om at det var skattereduksjonene som la grunnlaget for denne positive utviklingen i Irland. Dette er et konkret eksempel som dokumenterer at mindre skatt - gir mer velferd!"


I Irland har man vært så økonomisk fri at alt har gått aldeles over styr. Men når folket må inn å rydde opp etter festen så sitter man der uten penger til vaskebøtter og kluter.

Irene strammer nå inn og sikrer seg kontroll igjen. Med rasing nedover på den økonomiske frihetsindeks som resultat. Det kan virke som at det å rase nedover på denne indeksen er et positivt tegn.

Norge ligger i så måte ypperlig plassert i det europeiske midtsjikt..

blog comments powered by Disqus