lørdag 2. juni 2012

Ola Nordmann 2012: Heller jøder enn polakker og pinsevenner!

HL-senteret har undersøkt 1522 nordmenn om deres holdninger til jøder og andre minoriteter.

Resultatene er lagt fram i en rapport som ble offentliggjort tidligere denne uka.

Konklusjonen er at nordmenn er i Europatoppen hva angår positiv holdning til jøder, men dessverre så er en slik topplassering ikke noe å skryte av: vår holdning er skammelig dårlig noe som Konrad (og alle mulige medier) oppsummerer på ypperlig vis.

Dog.

På de få sidene som rapporten tar for seg andre minoriteter kommer det fram at jødene er blant de vi liker best av "De Andre". Faktisk klokker jødene inn på en tredjeplass - kun amerikanere og katolikker er bedre likt enn Jo Benkow og co:
Pinlig høye 9 prosent av det norske folk ville altså mislikt å få en jøde i vennekretsen, mens Moa og andre muslimer sliter enda mer: 23 prosent av det norske folk ville mislikt å måtte forholde seg til ham i hverdagen.

Verst er dog stoda for somaliere og romfolk: henholdsvis 32 og 38 prosent av gjengse nordmenn ville blitt fylt med litt eller mye vemmelse over å måtte omgås slike.

Rapporten viser tydelig at antisemittisme henger sammen med "innvandrerskepsis" generelt. I følge rapportens side 52 er det kun 0,7 prosent av de intervjuede - 10 stykk - som misliker utelukkende jøder.

blog comments powered by Disqus