onsdag 16. september 2009

Frps faneflukt

Jan Arild Snoen ramser opp en rekke punkter som viser at Frp før dette 2009-valget løp raskere og mer metodisk fra sitt partiprogram og grunnstandpunkter enn noen gang tidligere.


Om flat uførepensjon


"Ruud konfronterer henne med at FrP vil ha en flat uførepensjon, lik for alle, og altså uavhengig av opptjening. Programmet er klart det. (...) “Formuleringen var litt uheldig, sier Siv Jensen nå. – Selvsagt må man ta hensyn til en del faktorer som ligger i dagens ordning; når i livet man blir ufør, hva man har opptjent i arbeidslivet, om en har barn osv.” Uførepensjonen blir altså stort sett slik den har vært før."


Om innstramminger i sykelønn


"En effekt av dette er at FrP har skrotet sin gamle politikk med innstramninger i sykelønnen. (Høyre har fulgt med ganske langt i samme retning)."


Om kollektivtrafikk


"I FrPs program står det like klart om kollektivtrafikken at “omfanget av subsidier og overføringer reduseres”. Ruud spør da: “Hvorfor vil dere bruke mindre på kollektivtrafikk”? Og Siv viker igjen: “Vi vil ikke nødvendigvis det. (…) Jeg er ikke enig i den påstanden for så vidt, sier Jensen, og viser til at FrP har satset mye på kollektivtrafikk i Oslo.” Legg merke til at den “påstanden” FrPs leder ikke er enig i, er sitt eget program."


Om landbrukssubsidier


"Jordbrukssubsidiene er også foreløpig på kuttlisten, men jeg er i tvil om det holder dersom partiet faktisk får makten, siden en økende andel av FrPs velgere kommer fra bygdene. Kjenner jeg FrP rett avhenger det av en velgerkalkyle."


Om pensjon


"Et langt mer avgrenset offentlig ansvar for pensjonen ble allerede tidlig på 90-tallet erstattet med massive overbud."


Om aktiv dødshjelp


"På landsmøtet vedtok FrP å åpne for aktiv dødshjelp, et modig standpunkt som jeg roste. Lederen stemte for forslaget og var full av optimisme. “Jeg er sikker på at aktiv dødshjelp er vedtatt politikk om seks år”, sa Jensen da. Men siden har motet sviktet. Nå, plassert i Bibelbeltet, finner Siv Jensen det opportunt å fastslå at “Fremskrittspartiet kommer ikke til å foreta oss noe hva gjelder aktiv dødshjelp de neste fire årene”."
Og til tross for denne sminkingen av eget program og ideologi raste altså partiet fra godt over 30% oppslutning til litt over 20% mens man utropte seg til valgets vinner samt sparket folk som lå nede.

blog comments powered by Disqus