lørdag 26. september 2009

Ny abonnent til Klassekampen

Klassekampen ble for noen dager siden nok en gang kåret til opplagsvinner og har tredoblet lesermassen sin på 10 år.

Har bare lest avisen svært sporadisk de siste årene, men etter en tre ukers gratis prøverunde har avisen nå sikret seg enda en abonnent.

Hvorfor?

Jo, innholdet. Ikke nødvendigvis så veldig mye - og takk og lov for det - men tankevekkende, morsomt, uforståelig, viktig og interessant.

Men nok babl fra min side. Utdragene fra dagens avis forteller mer:


Side 3:
Kommentar fra nynorskprofessor Stephen J. Walton rundt det at i en folkeavstemming på New Zealand så stemte folket for at det skulle være lov å slå sine barn. 87,6 prosent svarte "Nei" på spørsmålet "Should a smack as part of good parental correction be a criminal offence in New Zealand?". Regjeringen har foreløpig ikke innfridd folkets krav, men en nemd på tre - derav tv-verten for det populære programmet "Politically Incorrect Parenting" - skal legge fram en innstilling til videre framdrift 1.desember.

Waltons poeng:
"Ein må stundom argumentere for demokrati og for menneskerettane mot folkefleirtalet. Både i New Zealand og her. Det kan jamvel hende at folk kjem på betre tankar"Side 5:
Artikkel om at familien til den afghanske faren som ble drept av norske soldater 25.juli i år får 45.000 kroner av den norske stat i kompensasjon. Standardbeløpet for slike drap ligger på mellom 4.000 og 8.000 dollar. I og med at familiefaren var hovedforsørger for sin famile så bevilges den gjenværende familien maksbeløpet 8.000 dollar.


Side 13-15:
Bred reportasje om norsk tekstilindustri. Frøja Konfektions i Tvedestrand har 60 symaskiner og plass til 60 til men har kun to gjenværende syere. På 1960-tallet var det 100 ansatte her - en tid der norsk tekstilindustri dekket 50% av det norske markedet.


Side 21:
Om partiet Die Linke sin framgang i så vel vest som øst i meningsmålingene i den tyske valgkampen. På spørsmålet "Hva er blitt bedre siden murens fall, og hva har blitt verre?" svares det fra Daniel Brössler i artikkelen:
"Jeg er oppvokst i en stat hvor borgerlige rettigheter ble ringeaktet, mens sosiale rettigheter ble oppskrevet. Man visste at når man fikk jobb, kunne man holde på den til man gikk av med pensjon. Men det fantes ingen borgerlige rettigheter - man kunne ikke reise noen steder, ingen ytringsfrihet. Den gang kunne jeg kalle sjefen min en idiot og beholde jobben, men jeg kunne ikke kalle Erich Honecker en stor dritt. I dag mister jeg jobben hvis jeg kaller sjefen min en stor idiot, men jeg kan stille meg opp på torget og si at Angela Merkel er en dritt. Drømmen min er et samfunn hvor både borgerlige og sosiale rettigheter er oppfyllt."Side 31:
Lite interessant selvpromotering fra Aslak Nore - viser om ikke annet at de få artiklene man også publiserer på nett ikke er representative for avisens kvalitet som sådan.


Side 27:
Tankevekkende kommentar fra Magnus Marsdal om valgdeltakelse. Han tar utgangspunkt i Frank Aarebrots påstander om at høy valgdeltakelse er "et sykdomstegn", at 70 prosents valgdeltakelse er "passende" og at "jeg vil nok kalle et land demokratisk selv om valgdeltakelsen er under 50 prosent".

Marsdal oppsummerer:
"Vesteuropeiske samfunn beveger seg nå i retning minimumsdemokrati. Demokrati som formalt system. Demokrati slik Høyre liker det. I et slikt demokrati er det uproblematisk at en Silvio Berlusconi eier alle TV-stasjonene, for 'ytringsfrihet' har ikke noe med arbeidsfolks reelle adgang til den politiske offentligheten å gjøre. Kampen for ytringsfrihet blir i minimumsdemokratiet redusert til en parodi: Heroisk strid for privatstyrte massemediers rett til å publisere krenkelser av minoriteter (og da særlig muslimer)".
Artikkelen om Die Linke er forøvrig også publisert i Information: Et østtysk folkeparti der er ved at slå rødder i vest

Kommentaren til Marsdal er også publisert hos Manifest Analyse: En oversett skandale

VG: 11 måneders fengsel for plumbo i trusa

blog comments powered by Disqus