tirsdag 1. september 2009

Sivs løgn om Frps SFO-politikk

Frp og Siv Jensen er tatt i enda en løgn av medienes faktasjekkavdelinger. I dag: SFO.

Kristin Halvorsen:
Frp mener det ikke skal brukes én offentlig krone på SFO.


Siv Jensen:
Det er feil.


Fra partiets lokalpolitiske program 2007-11:

Fremskrittspartiet vurderer ikke skolefritidsordningen som en kommunal kjerneoppgave. Det betyr at skolefritidsordningen selvkostfinansieres av foreldrene.


...og om det ble for komplisert så legger Bergens Tidendes faktasjekk til:

Selvkostfinansiering er et begrep hentet fra økonomien og betyr at brukeren, i dette tilfellet foreldrene, må betale det tjenesten koster. De må dekke alle kostnadene med ordningen gjennom betalingen for tjenesten.


Hva er poenget med alle løgnene om eget program?

Å ja, det ja.

blog comments powered by Disqus