onsdag 9. september 2009

Folk flest: asylpolitikken er for streng

Fra Aftenpostens valgomat (316.000 totalt, 180.000 menn / 136.000 kvinner):

Norsk asylpolitikk er for streng, Mulla Krekar skal få bli, NATO er det ikke så nøye med og norske skatter og avgifter er helt ok.


Detaljene:

  • 73 prosent mener norsk asylpolitikk er for streng, mens 12 prosent er uenige i denne påstanden.
  • 32 prosent vil kaste mulla Krekar ut av landet selv om vi bryter internasjonale regler. 50 prosent er uenige i påstanden.
  • 34 prosent mener norske skatter og avgifter er for høye, mens 49 prosent mener de ikke er det.
  • 45 prosent vil åpne for oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen nå. 33 prosent er uenig i dette.
  • Både menn (87 prosent) og kvinner (83 prosent) klare på at det ikke er viktig at vi har et godt forhold til NATO.
  • 42 prosent av mennene vil ikke åpne for oljeboring i Lofoten og Vesterålen mens kun 22 prosent av kvinnene svarer det samme.
  • 35 prosent av kvinnene er enige i påstanden om at "en stadig større del av foreldrepermisjonen bør gå til far" mens kun 23 prosent av mennene.


blog comments powered by Disqus