tirsdag 1. september 2009

Fredsarbeid: Blå bunnplassering

Norges Fredsråd gir de to blå partiene Høyre og Frp terningkast 1 sin vurdering av samtlige partiers partiprogram:


Fredsrådets 22 medlemsorganisasjoner har igjennom dette prosjektet identifisert og ti fredspolitiske indikatorer, og bedømt ni partiers politiske program ut fra disse. I denne mappen finner nærmere informasjon om prosessen, indikatorene og prosjektet som helhet. Det er viktig å understreke at denne analysen kun gjennomgår partienes fredspolitikk slik denne fremkommer i de program partiene stiller til valg på i 2009.


Organisasjonen har vurdert følgende "fredspolitiske indikatorer":

  • Nedrustning
  • Afghanistan
  • Kvinner, fred og sikkerhet
  • Våpenhandel
  • Verneplikt
  • Defensiv forsvarspolitikk
  • Sivile fredsstyrker
  • Støtte til fredsbevegelsen
  • Fredsundervisning og fredskultur - FN og Folkerett


...og man ender opp med følgende helhetsinntrykk:

Fredsrådet oppsummerer partiet fremskrittspartiet på denne måten:

I Frps prinsipprogram for 2009-2013 omtales ingen form for fredspolitikk eksplisitt. Begreper som "fred", "ikkevold" eller "nedrustning benyttes heller ikke i dette tolv siders dokumentet. (...) Det er ingen tegn til at noen som helst av Norges fredsråds innspill til Frps programkomité er kommet inn i partiets endelige program.


...noe som kommer tydelig fram på side 25:

Gandhi hadde nok ikke stemt Siv.

Men i stedet er man mer opptatt av for eksempel skatt. Enda vanlige folk betaler like mye i skatt uansett hvem som styrer.

blog comments powered by Disqus