onsdag 23. september 2009

Aardal knuser valgresultatmyter

Valgtapet var bare så vidt konstatert da høyresiden satte i gang med kreativ historieskriving for å unngå å snakke om egen fadese.

Bernt Aardal slår tilbake med, formodentlig, fakta og sånt.

Og knuser fem blå myter.


"Det rødgrønne flertallet skyldes den skjeve geografiske fordelingen av mandatene"


Resultat: FEIL.

"De tre regjeringspartienes samlede mandattall ville blitt redusert med ett mandat, men fortsatt flertall. Rødt ville få et mandat, slik at de rødgrønne samlet ville fått 86 mandater. Vi ser for øvrig at både FrP og Ap har fordeler av den geografiske skjevfordelingen.""Hvis sperregrensen hadde vært lavere ville Venstre sørget for borgerlig flertall"


Resultat: FEIL.


"Selv om Venstre fikk 7 mandater, ville FrP miste 2 mandater og H og KrF miste 1 mandat hver. Selv om Sp ville miste 1 mandat, ville regjeringspartiene beholde flertall med 85 mandater."


"Hvis styringstillegget i valgordningen ble tatt bort, ville de rødgrønne miste flertallet"


Resultat: FEIL.

"Riktignok ville Ap mistet 2 mandater, men Rødt ville til gjengjeld vunnet 1 mandat. Venstre ville vunnet 2 mandater, men FrP ville mistet 1. FrP er med andre ord blitt så store at de også trekker fordeler av "styringstillegget". Samlet sett beholdes det rødgrønne flertallet, men med Rødt på vippen.""Hvis Venstre hadde fått 337 flere stemmer i Hordaland og Høyre 788 flere stemmer i Vestfold ville det blitt borgerlig flertall


Resultat: FEIL.

"Det er riktig at disse tilleggene ville gitt Venstre ett distriktsmandat i Hordaland og Høyre ett mandat til (i alt 2) i Vestfold. Men som vi ser, ville de rødgrønne beholde flertallet med i alt 85 mandater. Påstanden er med andre ord ikke riktig.""Hvis hele landet hadde vært en valgkrets, ville de borgerlige vunnet"


Resultat: FEIL.

"De rødgrønne ville da fått 84 mandater, mens V, KrF, H og FrP til sammen også ville fått 84 mandater. Pensjonistpartiet ville med andre ord kommet på vippen."

Er Pensjonistpartiet - med sine 0,4 prosent stemmer - rødgrønt eller borgerlig? Og hvorfor i alle dager ønsker jeg meg et politisk system der jeg skal gå rundt å bekymre meg for - eller i det hele tatt tenke på - NKP og Pensjonistpartiet? Og er det noen partier i dette landet som ønsker et slikt system? Det måtte i så fall være NKP og Pensjonistpartiet.

Og kanskje Norgespatriotene eller Vigrid.

Vigrid på vippen hadde vært noe.


blog comments powered by Disqus