torsdag 10. september 2009

Frps skattepolitiske kortslutning

Frp hevder i sitt program at "skatter og avgifter er hemmende for økonomisk vekst og utvikling". Hovedgrunnen til å gå inn for lavere skatt er at skatt, i følge Frp, hemmer viljen til å arbeide, investere og ansette, og dermed gir arbeidsløshet.

Manifest Analyse har i en ny rapport "Skattepolitikk i det blå" sammenlignet Norge med lavskattelandene USA og Storbritannia - land det er naturlig å sammenligne oss med - og konklusjonen er den motsatte av det Frp i sitt program kommer til:


  • Storbritannia og USA har lavere skatter og mye høyere arbeidsledighet enn Norge.
  • Storbritannia og USA har lavere skatter og mye lavere produktivitet enn Norge.


Men det stopper ikke der - mønsteret går igjen i alle OECD-land.:

Manifest senter for samfunnsanalyse har sammenliknet tall for alle OECD-land, og finner at land med høye skatter har gjennomgående like gode eller, oftere, markant bedre resultater enn land med lavere skatt. Særlig interessant er at høyskattland generelt har høyere produktivitetstall enn lavskatteland. Høyskattland kan også vise til lavere spedbarnsdødelighet, mindre ulikhet i inntekt og mindre lønnsforskjeller mellom menn og kvinner — altså høyere sosial kvalitet.


Jens Stoltenberg påpekte det samme i debatt med Siv Jensen denne uken:

Det dere sier at hvis du setter ned skattene, så får det fart på økonomien og øker skatteinntektene. Det er en fabelaktig, meningsløs, økonomisk teori. George Bush (senior, red.anm.) kalte den tankegangen for en voodoo-økonomi. Hvis det er slik at lavere skatt gir større skatteinntekter, hvorfor kutter du ikke da 40 eller 60 prosent i skattene?


Men hvor mye skatteletter er det egentlig Fremskrittspartiet har tenkt å stå for - og som da ikke vil føre til det de hevder at det vil føre til.

Tja. De siste månedene har partiet hatt følgende standpunkt:...så smalt det virkelig. Torgeir Micaelsen regnet i sitt blogginnlegg "Frp-taksameteret går" seg fram til at Frps løfter innebærer en lettelse på minst 67 milliarder kroner.

Ulf Leirsteins kommentar:

Jeg har ikke etterregnet Micaelsens tall og har heller ingen planer om å gjøre det. Jeg ser ingen grunn til å svare en tredjekandidat fra Buskerud Ap


Men Siv Jensen måtte svare for seg da hun endelig ble konfrontert med denne politikken i partilederutspørring på TV2. Pål T. Jørgensen ramset opp de ulike kuttene og kom til over 70 milliarder i ulike lettelser:

At man fra 2014 vil få inn 70 milliarder mindre i fellesskapskassa hvert eneste år.

Siv Jensen sitt svar: 70 milliarder i skatteletter er, i følge Siv Jensen og Frp, fullt ut forsvarlig.

Så svaret på hvor mye Frp kommer til å gi i skatteletter er at om du hadde stilt spørsmålet i mai så var svaret 50 milliarder eller eventuelt helt umulig å svare på fordi det var avhengig av økonomiske konjunkturer, om du hadde stilt spørsmålet i juli så hadde svaret vært 50 milliarder, i august var svaret 29 milliarder første år, i september så var svaret "dette har vi ikke tenkt å kontrollregne når problemstillingen reises av folk fra Buskerud" før man endelig (?) konkluderte med at 70 milliarder i skattelette er fullt ut forsvarlig.

Siv Jensen ønsker altså å gi like mye i skattelette hvert eneste år som det Bondevikregjeringen gav i hele sin periode.

Kanskje like bra, derfor, at Frp ønsker å la dagens regjering sitte lengst mulig og at velgerne i den siste NRK-målingen før valget gir Høyre og Frp en samlet oppslutning som er så vidt over Arbeiderpartiets.
Jens: - Høyre driver voodoo-økonomi

blog comments powered by Disqus