onsdag 14. oktober 2009

Slik skal FrP-barna integreres

Nå har vi diskutert tiltak og tilrettelegging for integrering lenge nok, vi må snu på flisa og be FrP'erne ta ansvar. Jeg lanserer elleve punkter til FrP-foreldre som vil bli en del av det norske sosialdemokratiske samfunnet. Så her følger elleve "bud" for integrering:

1. Snakk nynorsk eller samisk til barna i hjemmet. I Norge har vi flere likestilte språk.

2. La barna se på NRK's barne-TV og lytte til NRKs radiotilbud. NRKs programtilbud er en garantist for at et godt og oppbyggelig budskap formidles til barna. Amerikansk søppel bør naturligvis unngås.

3. Les Tusen og En Natt for barna

4. La barna besøke sosialistiske klassekamerater, overnatte hos flerkulturelle venner og delta i bursdagsfeiringer (sosialiseringen skjer utenom skoletiden)

5. Engasjer dere i barnas skolehverdag gjennom foreldremøter og FAU

6. Slutt å sende barna deres på søndagsskolen. Dette er tid barna skal bruke til lekselesing og lek (Kan ikke tenke meg noe mer unyttig i Norge i 2008 enn å kunne lese Det nye testamentet utenat. Hva skal barna med slik kunnskap?)

7. Vær aktive i nærmiljøet – delta i idrettslagene, musikkorpsene og dugnadene

8. Slutt å ta med barna på månedslange ferier til Kanariøyene

9. Slutt å gifte dere med naboen eller mennesker i omgangskretsen. Innavl tilhører fortida.

10. Frigjør døtrene deres, og la de få gifte seg med dem de vil. Også muslimer og sosialister. Homofili er forøvrig kommet for å bli.

11. La deres døtre få prøve seg frem i det norske samfunnet – ikke legg kulturelle eller religiøse restriksjoner og begrensninger på deres bevegelsesfrihet


Men for all del: dette er bare velmente råd! Ikke tvang! Gode råd fra en ekte liberaler som naturligvis ikke ønsker å presse folk til å bli klin like. For det er jo bare velmente råd. Ikke tvang. Ekte liberaler. Ikke tvang. Liberaler. Tvang.

Det er dessverre alt for enkelt noen ganger.

Man tenker at nå må da bunnen være nådd, men så klarer faktisk dette dette partiet å synke ytterligere noen hakk. Men det er lenge siden jeg sluttet å irritere meg - nå er det bare paff hoderisting over at noen kan være så, tja, at de svelger dette partiets krumspring.

Hadde Tybring-Gjedde på vegne av partiet sitt startet en tråd med dette 11 bud temaet sitt på et hvilket som helst debattforum hadde han blitt slettet på grunn av useriøsitet umiddelbart.

Pussig det der at de som hisser seg mest opp over å bli presset inn i en form de ikke er komfortable med er de som framstår som de mest interesserte i å gjøre formen enda hardere og mer solid.
Tybring-Gjeddes 11 bud:

1. Snakk norsk til barna i hjemmet
2. La barna se på norsk barne-TV og lytte til norsk radio
3. Les norske eventyr for barna
4. La barna besøke klassekamerater, overnatte hos venner og delta i bursdagsfeiringer (sosialiseringen skjer utenom skoletiden)
5. Engasjer dere i barnas skolehverdag gjennom foreldremøter og FAU
6. Slutt å sende barna deres på Koranskoler etter skoletid
Dette er tid barna skal bruke til lekselesing og lek
(Kan ikke tenke meg noe mer unyttig i Norge i 2008 enn å kunne lese Koranen utenat. Hva skal barna med slik kunnskap?)
7. Vær aktive i nærmiljøet – delta i idrettslagene, musikkorpsene og dugnadene
8. Slutt å ta med barna på månedslange ferier i deres opprinnelsesland
9. Slutt å importere ektefeller fra opprinnelseslandet
10. Frigjør døtrene deres, og la de få gifte seg med dem de vil
11. La deres døtre få prøve seg frem i det norske samfunnet – ikke legg kulturelle eller religiøse restriksjoner og begrensninger på deres bevegelsesfrihet


Guds 10 bud:

1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
2. Du skal ikke misbruke Guds navn.
3. Du skal holde hviledagen hellig.
4. Du skal hedre din far og din mor.
5. Du skal ikke slå i hjel.
6. Du skal ikke bryte ekteskapet.
7. Du skal ikke stjele.
8. Du skal ikke tale usant om din neste.
9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.
(Bortimot resirkulert)

blog comments powered by Disqus