søndag 18. oktober 2009

Gaza-rapporten til Sikkerhetsrådet

FNs menneskerettsråd vedtok fredag med stort flertall å sende Goldstone-rapporten til sikkerhetsrådet.

Vedtaket ble støttet av 25 land, mens 6 stemte mot, deriblant USA. Norge var av en eller annen grunn blant 11 land som stemte avholdende.

Lederskribenten i DagenMagazinet sitt verst tenkelige utfall på denne voteringen ble dermed et faktum:

"Men konsekvensen av å sende dette til FN i New York kan bli at det havner hos krigsforbryterdomstolen i Haag. Da vil det straks utløse hjemmel for at politi på for eksempel flyplasser i London eller Madrid begynner å arrestere israelske offiserer på gjennomreise. Men ikke bare det. Amerikanske offiserer med tjeneste i Irak eller Afghanistan vil automatisk også bli berørt. Og alle slags NATO-offiserer, inkludert norske offiserer i tjeneste i Afghanistan. Og oppholdene slike offiserer må gjennom i varetekstsfengsel, mens lokale domstoler «gransker» påståtte krigsforbrytelser langt borte, kan bli årelange. Norge burde ikke gi det arabiske resolusjonsforslaget i Geneve indirekte støtte ved å avstå fra å stemme."


Ja fysj og fy om folk som utfører krigsforbrytelser skulle kunne tenkes å bli straffet for slikt.

Underdirektør i Kommunikasjonsenheten til Utenriksdepartementet, Ragnhild Imerslund, forklarer hvorfor Norge stemte avholdende:

"Norge stemte avholdende, det betyr at man verken stemmer for eller imot. Vi har arbeidet hardt for et vedtak som kunne samle bred støtte. Det har ikke vært tilstrekkelig politisk vilje i MR-rådet for å få det til. Særlig har den forhastede spesialsesjonen gjort dette vanskelig. (...) Vi mener rapporten er viktig og god, men vi kan ikke gi den tilslutning i sin helhet, som resolusjonen la opp til. Vi mente det var unødvendig med en tilslutning til rapporten i sin helhet for å kunne følge den opp aktivt."


blog comments powered by Disqus