fredag 9. oktober 2009

Hege Storhaugs regjeringsjubel

Den ene av de to i Human Rights Service, Hege Storhaug, kaller i dagens Klassekampen regjeringens nye krav til de som har tenkt å gifte seg med nordmenn "genialt" og mener Norge nå har Europas tredje strengeste politikk på området familieetablering.

Så fra nå: om du har tenkt å gifte deg med noen utaskjærs - og dere har lyst til å bo i Norge - så må den du har tenkt å gifte deg med ha fire års utdannelse og/eller arbeidserfaring.

Storhaug mener dette er et kraftigere virkemiddel enn den tidligere omdiskuterte 21-årsregelen.

Det nye arbeids- og utdanningskravet kommer, naturligvis, i tillegg til de kravene som stilles til deg selv og din evne til å forsørge din nye mann eller kone.

Kun Nederland og Danmark ligger i følge Storhaug nå foran/bak det rødgrønt-styrte Norge på dette området.

Storhaug har også analysert seg fram til at dagens SV-støttede innvandringspolitikk er strammere enn den Fremskrittspartiet stod for i partiprogrammet i 2000.

Også på organisasjonens hjemmesider jubles det (på det vis man der er i stand til):

Det er rett og slett ansvarlighet, og var det ikke det regjeringen gikk til valg på?


Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen mener man står vidder og hav fra partiet Fremskrittspartiet som han sier står for "generaliseringer og ville forslag". Arbeiderpartiet, derimot, spaserer i følge Micaelsen "den tredje vei":

En varm omfavnelse av det multikulturelle samfunn, men krystallklare på at det er uakseptabelt å være kriminell under dekke av å være asylant.


Men det å gifte seg med hvem man vil er vel ikke kriminelt.

Noen av innstrammingspunktene fra den nye regjeringsplattformen:


 • i større grad benytte adgangen til å frihetsberøve utlendinger som er i en
  utsendelsesprosess der det foreligger unndragelsesfare eller uavklart identitet,
  og vil åpne for at det også kan benyttes frihetsberøvelse ved rettens kjennelse
  i utsendelsesprosessen overfor personer som begår kriminelle handlinger og
  personer som utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser
  vil vurdere dagens adgang til å fremme omgjøringsbegjæring
 • utvide bruken av meldeplikt og pålegg om bestemt bosted blant annet overfor
  asylsøkere som ikke medvirker til sakens opplysning eller begår kriminalitet
 • legge til rette for økt deltakelse og arbeidsrettet aktivitet og plikt til aktivitet
  for asylsøkerne på asylmottak
 • heve terskelen for oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
 • innføre et generelt krav om fire års arbeid – og eller utdanning som vilkår for
  familieetablering


...og ikke minst til slutt det smått ironiske punktet:


 • støtte FNs høykommissær for flyktningers arbeid for å sikre og fremme
  flytningers rettigheter

Det er ikke bare Storhaug og HRS som er stumme av beundring - både mørkeloft og kulturkjempere virker litt satt ut: hva skal man nå ta seg til?

Det er dog ingen mangel på tøffhetsforbilder der ute å sanke inspirasjon fra.

blog comments powered by Disqus