tirsdag 27. desember 2011

Liberalere med overhusambisjoner

Rögnvaldur Hannesson er professor ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole og fast spaltist i E24. Han skreiv før jul mykje rart i ein kommentar, deriblant eit av utsagna nedanfor.


"Noen blir sikkert opprørt over at jødene overstyrer de demokratiske prosesser. Det er ikke nødvendigvis noe å beklage, heller tvert imot."

"Noen blir sikkert opprørt over at kultureliten overstyrer de demokratiske prosesser. Det er ikke nødvendigvis noe å beklage, heller tvert imot."

"Noen blir sikkert opprørt over at muslimene overstyrer de demokratiske prosesser. Det er ikke nødvendigvis noe å beklage, heller tvert imot."

"Noen blir sikkert opprørt over at finansmarkedene overstyrer de demokratiske prosesser. Det er ikke nødvendigvis noe å beklage, heller tvert imot."

"Noen blir sikkert opprørt over at kommunistene i AKP/ML overstyrer de demokratiske prosesser. Det er ikke nødvendigvis noe å beklage, heller tvert imot."

"Noen blir sikkert opprørt over at Rikskansleren overstyrer de demokratiske prosesser. Det er ikke nødvendigvis noe å beklage, heller tvert imot."


Sjølv tykkjer eg alle disse utsagna er 100% ko-ko, og tykkjer det er rart at ein professor kan seie slikt utan at nokon tek til motmæle.

Spesielt rart er det at ein ikkje høyrer noko frå Civita, som tidlegare har interessert seg for emnet lefling med autoritære.

Rart er det også at miljøet rundt Minerva av ein eller annan grunn denne gong ikkje har snappa opp professorens ytringar.

Blir det rett og slett for flaut at høgrefolk også i 2011 spring etter Dei Få Kloke Sterke Menn som kan sikre rikfolks investeringar så snart demokratiet dultar borti ein stein eller to i vegbana?

Civitas historiker Bård Larsen i forbindelse med boklansering i januar 2011:

"Jeg er grunnleggende antifascist, og enhver befatning med ledere som Franco og Pinochet ser jeg på som grusom. (...) Det var ingen høyrepolitikere som reiste til Franco og skrøt av hvor godt matvareutvalget var i Spania. Med unntak for små fascistiske grupperinger, har høyresida i Norge stått fast på det liberale demokratiet."

Ja, då er det vel snart på tide, då, å seie i mot denne professoren, høgrefolk. Det er snart gått ein månad sidan E24-kommentaren vart publisert.

For Hannesson må tydelegvis ha litt motstand i og med at han etter eigen munn soknar til ordtaket "If you get them by the balls, their hearts and minds will follow".

blog comments powered by Disqus