søndag 9. november 2008

Har Frp troverdighet i menneskehandelsaker?

Når Siv Jensen bagatelliserer partifrenders kjøp av mennesker, hvordan kan da partiet ha troverdighet på området menneskehandel som sådan?

Når man har folk i egne rekker som ikke skiller mellom å spandere middag på en dame og det å betale henne for å spre beina - og man ikke klart og tydelig tar avstand fra slikt: hvordan kan man da i fullt alvor mene at man har troverdighet i spørsmål om menneskehandel som sådan?

Når man i embets medfør møter opp til seriøse debatter om temaet og skal legge fram forslag for å få bukt med problemet, hvordan kan man da bidra med noe positivt når man ikke skiller mellom middagsspandering og menneskekjøp?

Og er det på dette "middaggrunnlaget" man baserer sin motstand mot kriminalisering av sexkjøp?

Det er mulig at sexkjøp - i likhet med drap og pedofili - alltid vil finnes på denne jord. Men at våre fremste menn og kvinner - våre folkevalgte - skal gå i bresjen for å få menneskehandelproblemet enda større, det er vel ikke helt sånn det skal være.

Eller?

Siv Jensen nekter å kommentere saken fordi den er 'basert på rykter'.

Vel. Det er ikke mer enn et par uker siden, Siv, at du stod for det totalt motsatte prinsipp. Og krevde full granskning av en utelukkende ryktebasert sak. Alle kort skulle på bordet.

Den gang da.

Ridder Siv tar ikke ut hesten fra stallen i denne saken, og lar av en eller annen grunn andre stå for komme-til-bunns-i-holdninger.

blog comments powered by Disqus