lørdag 5. mars 2011

Alderstrygd: Historieskriving a la Erna Solberg

Kampen om hvem som er mest for velferdsstaten av høyresida og venstresida fortsetter. Fra Erna Solbergs sentralstyretale 21.november i fjor:

"Høyre foreslo alderstrygd allerede i 1923, mens Arbeiderpartiet var opptatt med å diskutere revolusjonen i Den kommunistiske internasjonale."

Er dette helt korrekt?

I boka "Det Norske trygdesystemet - fortid, nåtid og framtid" (1995) skriver Anne-Lise Seip på side 33:

"Trygd var en viktig reformsak. Arbeiderpartiet sverget nok nå til revolusjonen, men gikk likevel i 1918 til stortingsvalg på kravet om universell, skattefinansiert folkepensjon. I 1923 ble partiet møtt av Høyre, og sammen loset de en skattefinansiert, men inntektsprøvet alderstrygd gjennom."

Høyre kom altså luntende etter Arbeiderpartiet. Dog gjenstår det viktigste:

"Loven ble aldri satt ut i livet."


Loven ble iverksatt i 1936 da Arbeiderpartiet for første gang hadde makta.

Høyre forsvarer seg med at på grunn av økonomisk krise så var det ikke råd til å iverksette alderstrygden.

Man prioriterte altså annerledes enn sine politiske motstandere på venstresiden. Som ville verne om trygdeordninger også i nedgangstider.

"Krisen [mot slutten av 20-åra] fikk følge for sosialpolitikken. Stagnasjonen rammet trygdene. Alderstrygden ble ikke satt ut i livet. Uføretrygden dukket under, og arbeidsløshetstrygden lå og drev. (...) Også den etablerte trygghet ble truet. Sosialistene programfestet å forsvare kommunale pensjoner mot borgerlige nedskjæringsforslag. Angrep kom også fra sentralt hold. Der staten fikk hånd om kommunenes administrasjon på grunn av gjeldskrisen, var kommunal pensjon gjerne det første som ble skåret bort fra budsjettet. Trygdene var i faresonen."

Per Kleppe skriver på side side 360:
"Mot slutten av 1920-årene og i begynnelsen av 1930-årene trodde åpenbart mange ledende politikere at man kunne spare seg ut av problemene og avviste alle kostnadskrevende reformer. Arbeiderbevegelsen var svekket av splittelse og ble først etter valget 1933 en ledende politisk kraft."


blog comments powered by Disqus