lørdag 7. mai 2011

Høyre har svaret på lærermangelen: færre lærere og mindre lønn

Høyre har analysert norsk skole og kommet fram til Løsningen: Det som skal til for at våre beste menn og kvinner skal la være å ta ypperlig betalte jobber innen eiendomsmegling, finans og olje, bygg og anlegg og heller velge læreryrket er å høyne opptakskravene til lærerutdanningen og gjøre lønna mindre konkurransedyktig.

Høyre er klare på at ingen som har mindre enn 4 i matte, norsk OG engelsk bør kunne undervise i den norske skole.

Det å gjøre det vanskeligere å ta utdanningen vil i følge Erna Solberg høyne statusen på yrket i så stor grad at ungdommer flest vil forstå at ja, det bor jommen meg en lærer i meg også - og så strømme til utdanningen.

Merkelig nok er ikke dette innført som prinsipp i kommunene som Høyre styrer i dag, men dette får vi anta kommer kjapt: lærere uten 4 i norsk, engelsk og matte kan ikke ansettes i Høyre-kommuner fordi de aldri vil kunne bli kompetente nok lærere. "Livslang læring" er noe sosialistisk fjas - det var det du presterte i russetida som skal definere deg for livet.

Men Ernas ambisjoner stopper ikke her. I tillegg til dette "bedre status"-argumentet så flesker man til med å tilby svekkede lønnsbetingelser. I høyrestyrte Oslo har man lenge operert med lavere lønninger enn i nabokommunene - og på denne snedige måten sørger man for at kun de mest motiverte lærerene blir igjen. De som ikke bruker arbeidstiden på å tenke på innholdet i den månedlige lønnsposen, men som lever og ånder for jobben enten man nå betales godt eller dårlig.

Høyres to-trinnsrakett gir intet mindre enn:

a) Flere lærere
b) Mer motiverte lærere
c) Bedre lærere
d) Lavere kommunale utgifter

At ingen har tenkt på dette før er en gåte.


"'Det er viktig at mine ansatte ler og er glade. Det koster meg en million å erstatte en megler som slutter. Derfor legger jeg mye penger på det sosiale', sier Miguel Sørholt, som driver flere meglerfirmaer, til DN, og forteller at han for litt siden sendte tre kontor med medarbeidere på dyre fornøyesreiser til Berlin, London og New York."

blog comments powered by Disqus