søndag 15. mai 2011

Telenors ønske om dinosaurprioritert internett

Telenor forsøker i disse dager å selge inn ideen om at vi bør forandre måten internett fungerer.

I dag er det slik at all nett-trafikk har samme prioritet: om du leser VG, er på Facebook, kikker på en YouTube-video, skriver en epost i Gmail eller betaler regninger i nettbanken så går informasjonen til og fra din datamaskin med samme hastighet.

Dette mener Telenor er et veldig alvorlig problem.

Det Telenor ønsker seg er at de som driver nettsteder skal kunne kjøpe seg prioritet i nettverket. For eksempel at VG betaler Telenor for at trafikk til- og fra vg.no skal gå raskere enn en konkurrent som for eksempel Dagbladet eller Vårt Land. Rolv-Erik Spilling, teknologidirektør i Telenor oppsummerer:


"Fravær av prioritering betyr ikke høy kvalitet for alle, men nedprioritering av alt innhold."


Eh. Ok.

I alle fall: Telenor får et produkt å selge og VG oppleves raskere. Resultatet: Telenor tjener penger og VG vinner markedsandeler.


"Og hva er problemet med at det gjennom dette verdiskapes enda mer da, herr kommunist?"Problemet er blant annet at de med de største pengesekkene - dinosaurene - får mulighet til å kjøpe seg plass på bekostning av de up-and-coming, lean and mean utfordrerne som ikke vil ha råd til å kjøpe seg prioritet.

Markedene sementeres. Dinosaurene vil ikke kunne utfordres.

Dette er en ønskedrøm for såvel Telenor som dinosaurene.

De som må være mot denne utviklingen er folket. Og dets representanter politikerne.

Det er en grunn til at for eksempel Kjell Inge Røkke eller Posten ikke har fått kjøpe seg et veiprodukt fra Staten som sikrer disse tilgang til kollektivfeltet og dermed raskere transport. Markedet er der - felleskapet taper millioner av kroner på å ikke tilby et slikt valgfrihetsprodukt - men vi vil rett og slett ikke ha det.

Og vi vil heller ikke ha tukling med internett.

VG og Vårt Land skal komme like raskt fram til våre PC'er uansett hvor mange milliarder VG sitter på.

Teknologidirektør Spilling avslutter:


"For brukerne av Internett gir prioritering økt produktmangfold og konkurranse, det vil si flere valgmuligheter."


Det stemmer at Telenor får et større produktmangfold, men konkurransen vil bli svekket og det internett vi kjenner i dag skrumper inn:

Det Telenor tjener penger på - kollektivfeltet der dinosaurene rår - vil bli utvidet. På bekostning av resten av veibanen. Der de med mindre eller ingen kjøpekraft jo må oppholde seg.

Valgfrihet er også her en flott oppfinnelse.

For de bemidlede.
blog comments powered by Disqus