torsdag 28. juli 2011

Colbert og Stewart om terroristen og media

Stephen Colbert og Jon Stewart kommenterer den (US)amerikanske dekningen av terroranslaget.


The Colbert ReportMon - Thurs 11:30pm / 10:30c
Norwegian Muslish Gunman's Islam-Esque Atrocity
www.colbertnation.com
Colbert Report Full EpisodesPolitical Humor & Satire BlogVideo Archive

The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
In the Name of the Fodder
www.thedailyshow.com
Daily Show Full EpisodesPolitical Humor & Satire BlogThe Daily Show on Facebook
blog comments powered by Disqus