onsdag 20. juli 2011

Til Liberalere: Kuppet i Honduras var faktisk et kupp

For noen dager siden la Honduras sin sannhetskommisjon fram sin rapport. Og her konkluderes det med at presidenten Manuel Zelaya i 2009 ble avsatt gjennom et kupp. Og at dette kuppet var ulovlig.

Vi gjentar: det ble i Honduras i 2009 gjennomført et ulovlig kupp.

Ja til og med Thor Halvorssen er enig i konklusjonen.

Altså var det ikke et "såkalt kupp" som for eksempel liberaleren.no formidler.

Er det noe annet å si?

Det høyreliberalerne blåste seg opp over i sin tid var at den sittende presidenten Zelaya ønsket å avholde en rådgivende folkeavstemming om hvorvidt grunnloven skulle endres slik at sittende presidenter skulle kunne gjenvelges.

Minervas Jan Arild Snoen var rystet over Zelaya:

"[Zelaya har] lagt seg til Chavez sine metoder, der grunnloven, Høyesterett og øvrige demokratisk valgte organer blir forsøkt satt til side. Helt konkret dreier det seg om at Zelaya ønsket å forandre grunnloven, blant annet slik at han kunne stille til valg for en ny periode."

I januar i år så foreslo også Honduras sin nåværende president Porfirio Lobo å løse opp på gjenvalgsreglene.

Lobo ble naturlig nok stilt spørsmålet hva forskjellen på det han ønsker og det Zelaya ønsket er. Og her var svaret at Lobo - i motsetning til Zelaya - aldri i hele verden kunne tenke seg å sitte mer enn én periode.

At høyreliberalere ikke har blåst seg nevneverdig opp over slike Chavezke handlinger denne gang er til å forundres over.

Zelayas kommentar:

"What two years ago was considered a crime, today is constitutional."


Side 202 i sannhetskommisjonens rapport konkluderer:

"[A] coup d’état would refer to a scenario with the following four concurring elements: ‘first, that the victim of the coup is the president or other civil authority with full control of executive power in that country; second, that the perpetrator of the coup has used violence or coercion to remove the victim from his post; third, that the action or actions that constitute the coup are abrupt or sudden and rapid; and fourth, that this action occurs in clear violation of the constitutional procedure to remove the president, or chief executive.’ In the case of Honduras, all of the four aforementioned elements were present."


Norske høyreliberalere i Minerva sin analyse og konklusjon i artikkelen med den talende overskrift "Militærkupp i Honduras?":

"Maktskiftet i Honduras er et kupp bare dersom man aksepterer premisset om at en folkevalgt president er en diktator og at maktfordelingsprinsipper ikke gjelder."

...får altså ikke særlig med støtte. Tar politikere som brukte Minervas analyse som grunnmur for eget syn på saka dette til følge?Hondurasovergrep med liberalerforståelse

blog comments powered by Disqus