torsdag 17. juni 2010

Privatisert, uforståelig alderspensjonstullball

I stedet for at alle i dette landet får én lett forståelig pensjonsutbetaling fra ett sted - statskassa - så har man i stedet valgt å konstruere opp et helt uoversiktlig system med utbetalinger og mer eller mindre oversiktlige oversikter fra et vell av private pensjonsleverandører.

Og systemet blir i disse dager enda verre å forstå. Med pensjonsreformen der du kan ta ut gradert eller full pensjon allerede fra fyllte 62 år dukker det opp et behov for løsninger som gjør det mulig å finne ut hva det egentlig er å tjene på å stå ett eller fem år lenger i arbeid.En slik løsning finnes ikke.

Her er pensjonsleverandøren Storebrand sitt forsøk på å forklare deler av det nye regelverket til sine kunder:

"Etter alt å dømme kan du ta ut fullt uttak (100 prosent) fra bedriftens pensjonsordning fra du fyller 62 år*. Dersom du ønsker lavere uttaksgrad (mindre enn 100 prosent) må din oppsparte pensjon være av en viss størrelse. Hvis dette har konsekvenser for deg, får du beskjed i kalkulatoren. Velger du lavere uttaksgrad, er det viktig at du er klar over at denne først kan endres når du fyller 67 år med mindre du ønsker å ta ut full pensjon. Etter fylte 67 år må du forholde deg til bestemmelsene i kontrakten for tjenestepensjonsordningen som din arbeidsgiver har med Storebrand. Fripoliser og pensjonskapitalbevis, som er oppsparte rettigheter fra tidligere arbeidsforhold, kan kun tas ut 100 prosent."


Og dette er altså én leverandør.

Har du i ditt arbeidsliv vært ansatt i flere bedrifter med ordning hos forskjellige pensjonsleverandører må du ta runden innom hver disse og sanke sammen informasjon og så forsøke å lage en samlet oversikt.

Hvorfor kunne ikke dette være veldig mye enklere og ikke minst rimeligere?

At det offentlige besørget en ordentlig folketrygd. Ett system. Ett sted å henvende seg. Én komplett oversikt.

Og ferdig med det.

Vi er da bare 4,5 millioner innbyggere. En bydel i Tokyo. Hvor vanskelig skal vi egentlig ønske å gjøre det for oss selv?

blog comments powered by Disqus