mandag 23. februar 2009

- Oppspinn frå ende til anna

Fra dagens Dagsnytt18. Intervju med Oddbjørn Leirvik, Professor i interreligiøse studioer ved Universitetet i Oslo i etterkant av en debatt mellom Jan Tore Sanner, Jonas Gahr Støre og Siv Jensen etter sistnevntes "Hjelpe meg tid, muslima kjem!!"-tale i helgen.

Men hvilke særkrav er det da det snakkes om som vi kan gi Siv Jensen rett i at det norske samfunnet har gitt etter for?

Det er som Jan Tore Sanner sa her tidlegare i sendinga vanskeleg å finne eit einaste eksempel på at det som Siv Jensen påstår har noko ved seg. Det er oppspinn frå ende til anna når det påstås at norske institusjonar og norsk lovverk har blitt endra etter påtrykk frå muslimane. I den grad muslimane på noko område har fått litt gjennomslag for sitt ynskje om å kunne praktisere relgionen sin på ein synleg måte så har dei nesten alltid arbeidd for dette i lag med dei andre livsynsminoritetane. Då er det typisk jødar, muslimar og humanetikarar som står side om side.


"Oppspinn frå ende til anna" er egentlig en kort og grei oppsummering av ukens brune kilevink fra partiet Fremskrittspartiet.

Forøvrig flott gjort av de andre opposisjonspartiene å ta så kraftig avstand fra makkverket. Ekstra stor takk til Per Kristian Foss og Jan Tore Sanner.

Det var dog ikke bare i beskrivelsen av norske forhold partiformann Jensen var "upresis" i helgen. Kommentaren fra ordfører Illmar Reepalu i Malmö i etterkant av Jensens beskrivelse av forholdene i byen var ikke til å ta feil av:

Jeg vet ikke hvor stor sannhetsgehalten pleier å være når Fremskrittspartiets talsmann utaler seg, men i dette tilfellet tar hun 100 prosent feil


Så oppsummeringen blir:

a) Norske forhold: - Oppspinn frå ende til anna
b) Svenske forhold: - 100 prosent feil


Og da kan jo ikke resten av opposisjonspartiene gjøre stort annet enn å konkludere med at Siv Jensens innsats i sine to-tre foregående dager på jobb har gjort at et bredt borgerlig samarbeid nå er umulig.

blog comments powered by Disqus