onsdag 25. februar 2009

Frp ønsker diskriminering også i eldreomsorgen

Partiet Fremskrittspartiet gikk som kjent i forrige uke inn for å diskriminere muslimer gjennom å nekte dem, og bare dem, skoler basert på sin religion. Kristne og jøder og hva som helst er helt uproblematisk - muslimer: nei, alvorlig talt.

Men man har åpenbart ikke tenkt å stoppe der.

Som ett av 11 "snikislamistiske" punkter fra Frps Informasjonsavdeling inngår et "særkrav fra muslimer" om at de visstnok ønsker å, fri og bevare meg, bestemme litt over omsorgen de får når de blir gamle. Det er jo dette som høyresiden jo gjerne summerer opp i ordet valgfrihet - et ord som jeg har forstått er noe å kjempe FOR og ikke MOT.

Men nå begynner jeg å lure. Dette:

Egen eldreomsorg for muslimer. Høyres Afshan Rafiq og Aps stortingsrepresentant Saera kahn foreslo i 2005 at innvandrere måtte få egen eldreomsorg som var tilpasset deres kultur. De to ville ha egne muslimske avdelinger på sykehjemmene.


...er nå blitt et "bevis på snikislamisering". Er ikke Frp lenger for valgfrihet? Eller er man fortsatt for, bortsett fra når muslimer viser den frekkhet at de målbærer slike ønsker. For da er det et uttrykk for uhyrlig "snikislamisering"?

Vennligst forklar.

En eller annen.
blog comments powered by Disqus