torsdag 12. februar 2009

Frp med åpen religionsdiskriminering

Nyrasismen brer om seg:

På radioen i dag var Frps begrunnelse for å nekte muslimsk grunnskole i Oslo religionen. Kristenfundamentalistiske, hinduistiske, jødiske og alle andre grunnskoler er greit men skattebetalende, 17-mai.toggående muslimer får ikke lov til å sende sine barn til tilsvarende skoler bygd rundt egen religion.

Fordi de har feil religion.

Om jeg konverterer til Islam mister jeg retten og valgfriheten til å sende barna mine til den skolen jeg ønsker.

Fordi jeg har feil religion.

Den 10. mai 1940 anmodet tysk sikkerhetspoliti Oslo-politiet om å beslaglegge jødenes radioapparater. Kort etter mottok landets øvrige politimestere samme henvendelse via fylkesmennene. For å utarbeide en fullstendig liste over jødiske radioeiere trengtes bistand fra Telegrafverket og Oslo-politiet. Ved de fleste politikammer ble ordren etterkommet umiddelbart.


Skal vi i dag, som dengang, ikke bry oss om slikt?

Det hadde vært en politisk umulighet å beslaglegge radioapparater hos samtlige nordmenn våren 1940. Det forsto både tyskerne, Administrasjonsrådet og norsk politi. Aksjonen mot jødenes apparater ble dermed en prøveballong, en test på samarbeidsviljen hos politiet. Den spilte samtidig rollen som fase nummer to i registreringen av jødene i Norge.


Oppdatert 12.02.2009, 21:36:
Det bekymringsfulle er at praktisk talt ingen medier har brydd seg om denne saken i dag. Og jeg lurer på hvorfor ledende medier mener en for alle praktiske formål teoretisk debatt om hijab på politikvinner - der absolutt alle vet at det kan telles på en hånd hvor mange kvinner som de neste 10 år vil ta i bruk noe slikt - er viktigere enn et soleklart uttalt ønske om diskriminering av en hel verdensreligion.

Sosialistpresse?

Hvor mange sendinger har for eksempel Tabloid brukt på hijab og tullballdebatten om blasfemi som handlet om alt annet enn det faktum at dagens regjering sørger for et ytringsfrihetsrom er større enn den forrige regjering med støtte av Frp gadd eller ønsket å gjennomføre?

Det er et slikt lavmål at man begynner å lure på hva motivasjonen kan være.

For å avslutte med et sitat anno 2005 fra et leserinnlegg i Norge IDAG fra stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp):

De som trodde at sosialistiske partier var særlig opptatt av å støtte og forsvare internasjonale organisasjoners erklæringer om fundamentale menneskerettigheter kan ha rett - men med det unntak at engasjementet ikke gjelder foreldres rett til å velge skole for sine barn. Den delen av FNs menneskerettighetserklæring er åpenbart av svært liten verdi for rød-grønne sosialister.


Ja man kan åpenbart trekke en og annen åpenbar konklusjon om et og annet åpenbart om både denne og andre menneskerettigheter etter dagens Fremskrittspartipresisering.

blog comments powered by Disqus