tirsdag 17. november 2009

Mann med kost

Orkla-sjef Dag Opedal mener det bør "åpnes for en diskusjon rundt det store antallet personer som ikke deltar i arbeidsmarkedet".

Paul Bjerke påpeker i en kommentar i Klassekampen at Opedal ikke virker å ønske seg noen diskusjon om hvordan konsernet hans skal gi plass til også de som ikke er i stand til å yte 120 prosent i jobben.

For 30 år siden var det plass til "hjelpemann på liten lastebil" hos Spigerverket og "mann med kost" på Jernverket.Mens i dag legges det opp til at man ikke bare skal jobbe 100 prosent - man skal i 2009 ta med seg jobben hjem og utføre arbeid gratis også.

En fersk undersøkelse Norstat og Opinion har gjort for DN, viser at tre av fire nordmenn jobber ekstra hjemmefra hver uke.
Et svært moderat anslag fra Opinion tilsier at nærmere 2.000 årsverk legges ned på denne måten. Verdien av denne gratisjobbingen er rundt én milliard kroner.
Det mest påfallende er at dette skjer uten dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette er under-radaren-jobbing som har sneket seg frem i det skjulte.


Og om man så skulle møte veggen så står konsernsjefer a la Orkla sin og beklager seg over hvor lite man yter.

Og partiene konsernsjefer gjerne stemmer på forventes å rasle med sine sabler.

Men er ikke arbeidere ment å nyte av den enorme effektivitetsforbedringen som har skjedd de siste tiårene?

Men jeg tror vi slet fært i sekstiåra. Løftelemmer, jekketraller, hydraulikk og annet utstyr fantes ikke. Jeg husker vi bar sekker med talkum opp trapper til lager i anden etasje hos en grossist i Drammen. 50 kilos melsekker tok vi på ryggen i det de kom deisende ned en renne ved en mølle i Oslo. Det var bare å bære til bilen var full. Asfaltsekker med stivnet bek til takpappfabrikken hentet vi på Vallø. De som alt annet, ble manuelt håndert opp på lasteplanet. Men trucker begynte å komme i enkelte sammenheng.


Og de som uansett hvor hardt de prøver eller kjemper aldri vil slippe forbi Orklas 2009-porter og bli tilbudt "vi forventer 120 prosents effektivitet"-arbeid, hvor vanskelig er det å gi disse og oss en kost, et arbeid, en lønn og leve av og et skikkelig ærlig takk for ypperlig utført arbeid?

Ingebjørg Andersen mener kommunen ikke gjør nok for å holde orden i Breviks gater. – Én eneste gang har de vært her ute og feiet. Det var i våres, og det var kun en mann på en maskin. Det som trengs her, er en mann med kost og feiebrett.


75 prosent av nordmenn i yrkesaktiv alder er i jobb.
Gjennomsnittet i OECD er 62 prosent.

Høyredame og Civita-sjef Kristin Clemet slakter følgelig norsk arbeidsmoral og ønsker seg tilbake til 50-tallet samtidig som hun roser polske arbeidere og deres evne til å kreve og klare seg på lite.
Det fantastiske bildet er tyvlånt fra: Hjelpemann på lastebil i Drammen.


blog comments powered by Disqus