tirsdag 17. november 2009

Oslo Frp: - Prioriter bil, ikke buss

Ombyggingen av Oslos verste kryss nærmer seg ferdigstillelse. Våren 2010 vil nye Carl Berner være ferdig - to års arbeid og 170 millioner kroner vil gi de 30.000 daglig passerende kjøretøyene en bedre opplevelse:

"Målet med ombyggingen på Carl Berners Plass er økt framkommelighet for kollektivtrafikken, bedre trafikksikkerhet og økt bokvalitet for beboerne i området."

"Fremkommeligheten for buss og trikk skal bedres. Personkapasiteten gjennom krysset skal økes med 50 prosent ved å prioritere reisende med buss, trikk og sykkel. Blant annet skal trikkeavgangene gå hyppigere."
"De to midtstilte feltene vil være en kombinert kollektivtrasse for buss og trikk, der formålet er å få fart på mange av de bussene og trikkene som i dag ofte er stillestående i rushtiden. Og med bredere fortau på begge sider langs Trondheimsveien, vil også fotgjengere sikres bedre framkommelighet."

"Ved å plassere holdeplass for trikk og buss sammen, og i umiddelbar nærhet til t-banen, tror vi det vil bli mer populært å reise kollektivt. Likedeles tror vi at ved kun ett felts vei og lavere fartsgrenser for bilistene, vil gjøre Carl Berner til en mindre attraktiv gjennomkjøringsrute."


Prioriteringen av kollektivtrafikken er noe Oslofolk flest vil glede seg stort over.

For 1 full buss tilsvarer jo 1,5 kilometer med stampende, støyende privatbiler.

En som dog ikke gleder seg er Oslos samferdselsbyråd Jøran Kallmyr. For for et par måneder siden gav byråden Samferdselsetaten følgende salve:

"Jeg mener at arbeidet med å bedre fremkommeligheten for biltrafikken har vært for lavt prioritert i mange år."


Du om det, Kallmyr.

PS1: Heldigvis er ikke Carl Berner-oppgraderingen Oslo Kommune sitt prosjekt men statens.

PS2: Frps alternative budsjettforslag om 50 øre lavere bensinpris koster Staten over 10 Carl Berner-utbygginger. I året.

PS3: Alle Oslos rutebusser går på biodiesel.

blog comments powered by Disqus