tirsdag 17. november 2009

Frp med 50 øre til bilister flest

En buss kan erstatte minst 1,5 kilometer med bilkø.

En vei kan romme tre ganger så mange kjøretøy om hastigheten reduseres fra 80 til 40 kilometer i timen.

De som tjener minst på rushtidsavgift er velstående menn med lang utdanning.

De som tjener mest på rushtidsavgift er lavinntektsgrupper og kvinner.

Kun tre prosent av de som bruker bil til barnehagen i Oslo/Akershus passerer bomringen.

En økning i veikapasitet på 10 prosent genererer mellom 5 og 10 prosent ny trafikk på lengre sikt.

Har selv Fremskrittspartiet begynt å forstå slike privatbilisme-skaper-kø sammenhenger? For i sitt alternative statsbudsjett setter de ned bensinprisen med komisk knuslete 50 øre.

Gjennomsnittsbilisten vil spare 650 kroner på forslaget.
Felleskassa vil tape 1,866 milliarder kroner.

"Jeg hadde trodd de ville redusert den mer. Det hadde vært moro om de hadde fått prøve seg i regjering, men hvis de ikke kutter mer enn 50 øre, er det ikke noe vits i. 650 kroner er ikke mer enn én gratis tank i året. Siv må nok regne på budsjettet én gang til."


Privatbilrevolusjonen er avlyst?

En annen pussighet i samme lei. Frp kritiserer at Ap - og dermed regjeringen - går inn for å avgiftsmessig likebehandle biodiesel og annen diesel.

For litt over et år siden var synet på biodrivstoff ganske så annerledes:

Vi kan ikke la regjeringens klimamålsetninger ta maten til verdens fattige. Omsetningskravet må utsettes til vi kan basere oss på drivstoff vi kan være sikre på er bærekraftig produsert


Valget mellom billigere bensin og "hensynet til verdens fattige" var tydeligvis ikke så vanskelig, nei.

Myter og fakta om køprising
Gir bedre veier mindre klimagassutslipp?blog comments powered by Disqus