lørdag 14. november 2009

Pløsete kristen pøbelstrek - revisited

Dag Solstad til Klassekampen i dag om kritikken som flommet over ham fra alle hold da han kritiserte ytringsfrihetens hellighet og ymtet frampå om at Muhammedkarikaturstriden var en pløsete kristen pøbelstrek.

"Det tabuet vi har i Norge og i Vesten, det er den hellige ytringsfriheten. Når du rører ved den, vet du hva som venter deg."

"Som samfunnsborger følger jeg med. Og jeg har mine private kommentarer til det meste som skjer. Men i de aller fleste tilfeller vil noen av mine meningsfeller si det like godt, eller svært ofte enda bedre, enn det jeg kan. Men i dette tilfellet fant jeg ut at jeg kunne si noe om det, og jeg syntes det var rart at ikke andre hadde sagt det."Ettertiden har gitt Solstad rett: Magazinet opptrår med helt annen redaksjonell praksis mot muslimer enn mot Israel, og norsk presses Far, Per Edgar Kokkvold, konkluderer totalt forskjellig når det er jøder som blir utsatt for det de mener er hets enn når muslimer påstår det samme.

Ytringsfrihetsprinsipprytterne har vist seg svært så fleksible.

Per Edgar Kokkvold 03.10.2006:
"Skal friheten ha en mening så må det bety at en kan si det andre ikke liker å høre. Det er ingen annen frihet. Hvis Vesten oppgir retten til å le av de mektige så er vi mer dekadente enn islamistene påstår"


Israel, 21.8.2009:
"Fordøm artikkelen, ellers kastes en meget lang skygge over alle politiske og diplomatiske relasjoner mellom våre to land."


Per Willy Amundsen, 13.2.2008:
"Det er skremmende å se hvordan store deler av norske medier bevisst unnlater å trykke Muhammed-karikaturer."


Per Edgar Kokkvold, 30.1.2006:
"Hvis det skal være slik at enhver som kan påberope seg å være såret får et unntak fra ytringsfriheten, så blir det jo ikke mye igjen av den"


Per Edgar Kokkvold, 24.2.2009:
Jeg er ikke sikker på om Jespersen og TV 2 er klar over hvor rammende dette er, sa presseforbundets generalsekretær. Hvis presseetikken skal ha noen mening, må vi kunne sette en grense her.


Per Edgar Kokkvold, 30.1.2006:
"Vi har ikke lov til å kompromisse når det gjelder retten til å ytre seg"


Per Edgar Kokkvold, 24.2.2009:
Per Edgar Kokkvold viste under debatten til at han ofte forsvarer retten til å krenke, men ikke retten til å krenke andres menneskeverd.Per Edgar Kokkvold, 30.1.2006:
Kokkvold beklager at disse ytringene har fått følger også for andre enn dem som ytret seg i utgangspunktet. "Det er synd at slike litt outrerte ytringer skal møtes på den måten".


Per Edgar Kokkvold, 12.11.2009:
"Hensynet til liv og lemmer må gå først, det gjelder også for journalister."
Muhammedkarikaturstriden var en kristen pøbelstrek.

blog comments powered by Disqus