tirsdag 3. november 2009

Skattelistene vant valget

De rødgrønne vant en knepen seier i Stortingsvalget 2009.

Men hvilken sak vippet tilstrekkelig antall velgere over på rødgrønn side?

Jo: skattedebatten.

For de blå partiene klarte aldri å forklare folk flest hvorfor det var fornuftig politikk å gi landets 17 rikeste 521 millioner i skattegave.

Men hvordan oppsto denne saken? Jo, gjennom offentlige og lett søkbare skattelister.

"Klassekampen har også gått gjennom de 17 rikeste i landet. Med en samlet formue på over 50 milliarder vil de få en skattelette på nær 521 millioner kroner med Frps opplegg."


Offentlig og lett tilgjengelig informasjon om skatt, skattepolitikk og partiinntekter gjør det å framarbeide følgende konklusjon til noe enhver kan sysle seg fram til uten større arbeid:

"Sammen med profilerte og steinrike Frp-støttespillere som Stein Erik Hagen, Jacob Stolt-Nielsen og Wilhelm Wilhelmsen, vil disse tjene store penger om Frp overtar makta i Norge. Hagen vil få 13 millioner i året i skattelette med Frps opplegg, mens Spetalen vil få en lettelse på drøye 12 millioner. Stenshagen på sin side vil spare 3,5 millioner i skatteutgifter i året hvis Frp får bestemme."


Enhver interessert borger av dette land vil altså raskt kunne etablere hvilke partier som finansieres av rikinger, står for riking-vennlig politikk og hvilke million- og milliardsummer det er tale om at disse partiene er villige til å gi til nasjonens allerede mest bemidlede.

Ikke rart at de samme partier kjemper med nebb og klør for å få denne informasjonen hemmeliggjort.

Man kan naturligvis ikke bruke riking-hemmelighold som argument, så derfor kommer man med argumentasjon a la "barn mobbes fordi foreldrene ikke er rike" (har man tenkt å forby statussymboler og det å kle opp barna sine dyrt også?) og at "kriminelle bruker skattelister for å finne ut hvem de skal rane" (som om de kriminelle slutter å begå lovbrudd om skattelistene blir utilgjengelige).

De blå sliter her. De sliter veldig.

blog comments powered by Disqus