lørdag 14. november 2009

Pressen passer på sine egne

Per Edgar Kokkvold var tindrende klar da han forsvarte pressens hemmelighold av journalistkidnappingen i Afghanistan. Hensynet til liv og helse er det overordnede prinsipp man som journalist skal følge:


"Hensynet til liv og lemmer må gå først, det gjelder også for journalister."


I alle fall nå i november 2009.

For den samme Kokkvold forsvarte for fire år siden også at NRK viste et Brennpunkt-program der "politimester Olav Sønderland i Stavanger og Tromsdals advokat Morten Kjensli er sterk kritiske til NRKs metoder og innholdet i programmet. Begge mener at Tromsdals liv er i fare som en følge av at programmet ble sendt, til tross for at namsretten la ned forbud mot det."

Kokkvold talte den gang rettsvesen, advokat, politimester og potensielt offer midt i mot:

"Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund mener det var riktig av NRK å vise Brennpunkt-dokumentaren. (...) Jeg tror det er korrekt som kringkastingssjef John G. Bernander påpeker; at de som Tromsdal eventuelt har noe å frykte fra, de kjente allerede til hans identitet."Hensynet til liv og helse var heller ikke særlig ofte noe den samme Kokkvold tok opp da Muhammedkarikaturstriden stod på som verst. Ambassader brant ned og drapstrusler ble utstedt både her og både der.

Men viktigheten av at hetsende ytringer ble kringkastet var, den gang, det overordnede prinsipp. Det at pløsete kristne utførte sine pøbelstreker - kastet lastebillass med bensin på brennende bål - ble forsvart av Kokkvold.

Nå er det dog liv og helse som står øverst - journalister må jommen meg passe på å henge med i svingene.

Kokkvolds har tidligere bedt Forsvaret slutte med den ukultur det er å dyrke hemmelighold:

Forsvaret var jo en av de institusjoner hvor hemmeligholdet ble dyrket, og hvor man i minst grad ble utsatt for krav om åpenhet. Delvis gikk det på forståelig bekymring for soldaters sikkerhet. Men det er ingen redaksjon som vil formidle opplysninger som vil sette norske soldater i fare. Pressen ber ikke om slik informasjon, og dersom man likevel skulle få slik informasjon har vi så ansvarlige medier i Norge at man ikke ville videreformidle slike opplysninger. (...) Forsvaret er nødt til å ta en gjennomgang av sin mediestrategi og sitt forholdt til offentligheten. Det som skjer i Afghanistan og andre steder der norske soldater er utplassert, er saker av stor offentlig interesse.

Kokkvold villeder opinionen og undergraver den nødvendige grad av foranstaltninger avgjørende for å ivareta sikkerheten til menneskers liv og helse, noe jeg personlig synes er meget meningsfullt. Det komiske vinklingen har jeg derimot vanskelig for å se.


Kokkvold har med sitt postulat denne uken sørget for at svært få norske borgere vil få innsikt i hvor få eller mange nordmenn som holdes kidnappet rundt om kring i verden.
Bonusspor: andre kjente og kjære Kokkvold-selvmotsigelser

#1 Kokkvold stormer enda lengre ut i skogen
#2 Ytringsfrihetsprest John Olav Egelands jødehetsmageplask
#3 Jespersen politanmeldt. Så da må vi alle av ytringsfrihetsgrunner sporenstreks hetse jøder.

blog comments powered by Disqus