lørdag 5. februar 2011

Finanssektorens heiagjeng

Økonomen Erik S. Reinert trakk seg fra finanskriseutvalget, men han leverte en kommentar i "Notater utarbeidet til finanskriseutvalgets arbeid".

Mye interessant både om "finanssektorens heiagjeng" på og oljefondets plasseringer som omtales som "monopolpenger også på lang sikt".

"Thomas Jefferson, den mest konservative av USAs founding fathers, var også den som var klart mest kritisk til bank- og finansvesen. Det å være konservativ (‘høyrevridd‘) betød for Torkel Aschehoug at han ville beskytte realøkonomien fra ødeleggende spekulasjon, nå betyr det å være nyliberal (‘høyrevridd‘) å mene at markedet ikke kan ta feil. At konservative tenketanker – både internasjonalt og her hjemme – opptrer som heiagjeng for finanssektoren er et helt nytt fenomen."

"Vi står ikke foran noen konspirasjon, men det finnes helt klart at en innflytelsesrik politisk gruppe i USA har som målsetning å reversere reformene fra The New Deal. Denne gruppen overlapper med finanskapitalens heiagjeng. Dersom denne fraksjonen vinner frem vil finansøkonomien overta i en lang periode, og fallet i lønninger vil bli permanent, også i den utviklede verdens kjerne."

"Prosessen med fallende lønninger og økende andel av FIRE-sektoren i BNP som begynte i den økonomiske periferien på 1970-tallet – og har vært fullstendig oversett er blitt verdensdekkende. Som amerikanerne sier: 'the chickens have come home to roost'. Man blir innhentet, på hjemmebane, av feil man har begått for lenge siden. Kapitalismen trenger kjøpekraft, og å fjerne så mye kjøpekraft fra flertallet av befolkningen er på sikt å ødelegge kapitalismen."

I USA ble BNP-nivået fra 1929 ikke nådd før flere år ut i 2. Verdenskrig. Krig er den ultimate keynesianske forbruksmekanisme fordi den skaper en situasjon der politiske og fagøkonomiske bekymringer om inflasjon forsvinner, og det investeres og brukes enormt med penger i realøkonomien. Verden gjør da det motsatte av å spare, den dis-saves. Krig virker også svært teknologidrivende fordi staten etterspør produkter som ligger på grensen til det teknologisk mulige (Werner Sombart: Krieg und Kapitalismus, 1913). Har man først forstått disse mekanismene skulle det være mulig å investere mer i realøkonomien gjennom å erklære krig mot miljøforurensning og gammeldagse energiformer og oppnå samme økonomiske oppgang som
konvensjonelle kriger alltid har skapt.Intervju hos ABC Nyheter

Finanskriseutvalgets utredning: Bedre rustet mot finanskriser

blog comments powered by Disqus